Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 16.2018

Page: 3
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2018/0004
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPIS TREŚCI

CONTENTS

ARTYKUŁY

Małgorzata Smorąg Różycka.
‘She Begged the Child: Let me Embrace Thee, Lord!’
A Byzantine Icon with the Virgin Eleousa
in the Poor Clares Convent in Cracow.5
Beata Biedrońska-Słotowa
Tkaniny zdobione napisami arabskimi w szatach
liturgicznych pochodzących z kościoła Mariackiego
w Gdańsku, przechowywanych w Muzeum
Narodowym w Gdańsku.19
Textiles Decorated with Arabie Script Re-used
in the Vestments from St Mary’s Church in Gdańsk,
Kept in the National Museum in Gdańsk.34
Jakub Adamski
O genetycznej i chronologicznej zależności portali
augustiańskiego kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu
w Krakowie i fary św. Elżbiety w Koszycach.35
On the Stylistic Sources and Dating of Portals
in the Austin Friars’ Church of Saint Catherine in Cracow’s
Kazimierz and their Relationship with Portals
in the Parish Church of Saint Elizabeth at Kośice ... 61
Mikołaj Getka-Kenig
Wystawy sztuk pięknych w Warszawie jako narzędzie
polityki artystycznej władz Królestwa Polskiego
w latach 1815-1830 . 63
Art Exhibitions in Warsaw as an Instrument of the Artistic
Policy Pursued by the Authorities of the Polish Kingdom
from 1815 to 1830 . 79
Anna Bednarek
Historia jednego albumu. Pomniki Krakowa. Sztuka
i starożytność = Monumenta antiquae artis Cracoviensia
Karola Bey era i Melecjusza Dutkiewicza.81
A History of an Album: Pomniki Krakowa. Sztuka
i starożytność [The Historie Relics of Cracow.
Art and Antiquity] = Monumenta antiquae artis
Cracoviensia by Karol Beyer and Melecjusz Dutkiewicz . 105

Wojciech Bałus
„Nowy haft na słabej tkance przeszłości”. Karol Estreicher
i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego . . . .107
A New Embroidery on a Frail Tissue of the Past’.
Karol Estreicher and the Collegium Maius
of the Jagiellonian University in Cracow.118

Justyna Balisz-Schmelz
„Ew okują monstra rozkładu”. Ogólnopolska Wystawa
Młodej Plastyki „Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi”
w świetle „niemiecko-niemieckiego” sporu
o ekspresjonizm.121
‘They Evoke Monsters of Decay’. The Polish Nationwide
Exhibition of Young Artists: ‘Against War - Against
Fascism’ in the Light of Germany’s Internal Controversy
over Expressionism.134

Recenzje
Piotr Krasny
Obrazy dysydenckie. Nowa rozprawa Franka Mullera
o wczesnej grafice protestanckiej w Strasburgu
i jej znaczeniu dla wytworzenia specyficznej ikonografii
luterańskiej sztuki religijnej.135
Magdalena Łanuszka
Penny Howell Jolly, Picturing the ‘Pregnant’ Magdalene
in Northern Art, 1430-1550: Addressing and Undressing
the Sinner-Saint, Farnham and Burlington, Ashgate, 2014;
ISBN: 978-1-4724-1495-3.143
Rafał Ochęduszko
Uwagi na marginesie wystawy „Lwów, 24 czerwca 1937.
Miasto, architektura, modernizm” (Międzynarodowe
Centrum Kultury, 1.12.2017-8.04.2018, kuratorzy:
Zanna Komar i Andrzej Szczerski).147

Nekrologi
Katja Bernhardt
Michaela Marek (1956-2018).153

Kronika Komisji Historii Sztuki
Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2017 . 155
loading ...