Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 16.2018

Page: 93
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2018/0094
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
93

9. Pomniki Krakowa, tabi. A: Ołtarz Mariacki otwarty, światłodruk, K. Beyer i M. Dutkiewicz,
1871 (wyd. 1872). Muzeum Historyczne Miasta Krakowa


zamieściły dzienniki i tygodniki również spoza Krakowa,
niektóre dodając krótkie omówienia97. Pozytywną ocenę
zamieścił „Czas”98, równie pochlebnie wypowiedział się na
łamach „Kraju” Kraszewski, oceniając, że wydawnictwo
to „najwybredniejszym wymaganiom zadość uczynić
potrafi”99. Jeżeli jednak dzieło miało być kontynuowane,

97 Między innymi Nachrichten, „Anzeiger für Kunde der Deutschen
Vorzeit”, 1872, nr 3 („Beilage”), szp. 101-102; „Czas”, 1872, nr 53,
s. 2-3; „Gazeta Narodowa”, 1872, nr 43, s. 3; „Kłosy”, 1872, nr 379,
s. 227. Opublikowane zostały także ogłoszenia księgarń sprzeda-
jących album, m.in. „Gazeta Warszawska”, 1872, nr 178, s. 4; „Ku-
rier Codzienny”, 1872, nr 224 („Dodatek”), s. 1.
98 Z Krakowa, „Czas”, 1872, nr 60, s. 1.
99 J.I. Kraszewski, Listy drezdeńskie, „Kraj”, 1872, nr 67, s. 1; powtó-
rzenie z drobnymi zmianami: „Gazeta Polska”, 1872, nr 73, s. 2.
Łepkowski prosił, a potem dziękował za poparcie (BJ, sygn. 6517
IV, k. 380, 388).

należało zacząć przygotowywać kolejny zeszyt, zwłaszcza
że w czasie pobytu w Krakowie fotografowie wykonali już
potrzebne zdjęcia100. Nic nie wskazuje jednak, by zaczę-
to prace nad drugim zeszytem, a przyczyny - jak można
wnioskować z dalszego przebiegu tej sprawy - były głów-
nie finansowe, tym bardziej że w maju 1872 r. zmarł Lu-
bomirski, który finansował całe przedsięwzięcie. Pomysł
nie został jednak zupełnie porzucony i powrócono do
niego w 1873 r., już po przekształceniu TNK w Akademię
Umiejętności101. Nowo powołana Komisja Historii Sztuki

100 W maju Dutkiewicz pisał do Łepkowskiego w tej sprawie, ale
nie wiadomo, jaką odpowiedź otrzymał (ANK, sygn. 29/560/43,
s. 535-537)-
101 Łepkowski i Łuszczkiewicz wydawanie albumu pomników kra-
kowskich widzieli wśród zadań stojących przed nowo powoła-
ną Komisją Historii Sztuki (Sprawozdania z posiedzeń wydzia-
łu i komisyj wydziałowych, 1873, nr 2, „Rozprawy i Sprawozdania
loading ...