Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 16.2018

Page: 154
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2018/0155
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
historycznoartystycznych służyły nie tylko do poznawa-
nia dziejów dyscypliny, ale też - poprzez krytyczną ana-
lizę - do wypracowywania nowych horyzontów poznaw-
czych.
Michaela Marek była uczoną i była też nauczycielką -
uniwersytet był jej powołaniem w najgłębszym tego słowa
znaczeniu. W 2000 roku została profesorem historii sztuki
z ukierunkowaniem na Europę Wschodnią i Środkowo-
- Wschodnią na Uniwersytecie w Lipsku. W 2013 r. została
mianowana profesorem historii sztuki Europy Wschod-
niej w Instytucie Historii Sztuki i Historii Obrazu Uniwer-
sytetu Humboldtów w Berlinie. Łączyła nauczanie z po-
szukiwaniem młodych talentów. Od roku 2014 regularnie

organizowała forum doktoranckie z zakresu historii sztu-
ki Europy Wschodniej, które stało się platformą między-
narodowej wymiany informacji i komunikacji.
Dzięki swoim kompetencjom zawodowym, publika-
cjom i nauczaniu, udziałowi w radach naukowych, ko-
misjach i współredagowaniu czasopisma „Bohemia”, Mi-
chaela Marek nadała historii sztuki Europy Wschodniej
i Środkowo-Wschodniej znaczącą pozycję w całej dyscy-
plinie i poza nią.
Katja Bernhardt
Institut für Kunst- und Bildgeschichte
der Humboldt-Universität zu Berlin
loading ...