Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Blak, Halina [Editor]; Malkiewicz, Barbara [Editor]; Wojtalowa, Elżbieta [Editor]; Król, Anna [Editor]; Muzeum Narodowe <Krakau> [Editor]; Gołubiew, Zofia [Editor]; Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania [Editor]; Muzeum Narodowe w Krakowie [Editor]
Modern Polish painting: the catalogue of collections (Band 1): Polish painting of the 19th century — Cracow, 2001

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.31380#0505
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Index of the Persons Portrayed

A
Abrahamowicz Dawid — 709
Ancyp Marcin — 330
Asnyk Adam — 961
Aszpergerowna Aniela — see Gielgudowa
Aniela Leontyna, nee Aszperger
B
Bacciarelli Marcello (self-portrait) — 22
Badeni Stanislaw — 707
Bartmanska, Mrs. — 1228
Bartynowska Emilia, nee Myciszewska — 947
Barzycki, Mr., a soldier of Kosciuszko's —1241
Batory Stephen — 1094
Bayer Maciej — 227
Beige, von, mother of Dorota Piasecka — 363
Bern Jozef — 1206, 1207
Benedyktowicz Lubomir — 980
Bienkiewiczowa Joanna — 1189
Bilinska-Bohdanowiczowa Anna (self-portrait)
— 49
Blizinski Jozef — 769
Borkowska Izabela, nee Prauss — 637
Borkowski Franciszek Ksawery — 642
Branicka Izabela, nee Poniatowska — 449
Brodowiczowa Barbara, nee Kadlubowska —
314
Brodowski Jozef — 313
Brodzinski Kazimierz — 950
Bruhl Heinrich — 1098
Brzostowski Jozef — 503
Bystrzonowski Ludwik — see Szafraniec
Bystrzonowski Ludwik Tadeusz
C
Cercha Kajetan — 78
Cercha Maksymilian —79
Cerchowa Helena, nee Cercha — 81
Cetner Aleksander (?) — 344
Cetnerowa Anna, nee Lubomirska — 1156
Chadzkiewicz Wladyslaw — 632
Ch^dzynska, senator's wife — 494
Chelmicki Izydor — 912
Chledowski Kazimierz — 16
Chmielowski Adam — 161
Chodkiewicz Karol — 366
Chojnacki Romuald (collective portrait) — 130
Christiani Franciszek — 904
Cikowski-Hammerstein Wladyslaw — 750

Colonna-Walewski Stanislaw —
see Kolumna-Walewski Stanislaw
Czacki Tadeusz — 1146
Czarniecki Stefan — 365
Czartoryski Adam — 1211
D
Darowski (?) — 948
D^browski Antoni (self-portrait) — 149
Dembinski Henryk — 760
Dudkiewicz, Mr. (collective portrait) — 130
Dutkiewicz Szymon — 224
Dwernicki Jozef — 1221
Dzieduszycki Wlodzimierz — 766
Dzierzbicka Joanna, nee Siekierzynska -—
686
Dzierzbicki Jozef — 685
Dziubandowska Joanna, nee Kudasiewicz —
409
Dziubandowski Andrzej — 406
F
Falenski Felicjan (?) — 1224
Falycki — see Falenski Felicjan
Fedorowiczowa Stefania — 728
Feldmanowa Maria — 328
Fijalkowski Antoni — 380
Filipowicz Stanislaw — 1204
G
Gadon Alojzy — 1086
Gajewska, wife of Antoni Gajewski — 177
Gajewski Antoni (self-portrait) — 176
Gamper Konrad — 978
Geppert Aniela — 732
Geppert Jozefina — 427
Gielgudowa Aniela Leontyna, nee Aszperger
— 753
Godecki Michal (self-portrait) — 233
Goldschmidt Aspazja — 704
Golian Zygmunt — 1227
Gomolinski Ignacy — 1126
Goscimska Aleftyna, nee Jarasiewicz — 651
Gottlieb Maurycy (self-portrait) — 240
Grabowska Maria — 1143
Grabowski Andrzej Bronislaw (self-portrait) —
259
Gramatyka Anna — 264
Gramatykowa Izabela, nee Popielecka — 264
 
Annotationen