Preisendanz, Karl
Papyri graecae magicae (Band 2): unter Mitarb. von A. Abt ... — 1931

Page: 176
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heidhs3763IIA-51bd2/0387
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
176 XXXVII. XXXVIII

και ττατρικοι μετ' αύτ[ | ]το ουεοεθη ουχί, ούτοε δέ [ | ] eic πυ£ίν, δπωε λαβών
ίο άν[ Ί έν] προαετείω μεγάλη φων[ή |'τφοφητών και τών πρψ[ || ]ρίαν. δταν δέ
ek c[ I ].α. . ομνύει ού μή έκφαν[ | ]. .ω ούδ1 δεα ήκουεε[ | ]αψωου[ | ]υτε[

01

Verso 1/4 aL ΊΟ ·.

15 ; *θεοδώ]ρου, τοΰτ' έετιν του εεληνίου, | ά]φελεΐν τι ή προεθεΐναι. έάν|]του-
2ο τοιε έκβάλλετ[α]ι εκ τήε ; [ώε προήρηται και άλλο-'1| ]ον έκ παντόε πράγμα||τοε
—]ου άθέμιτόν έετιν coO ή \ ]τις λάβη γράμμα τι ^κ εύεεβώε αυ[ Ρ]λαβη περι-
25 κάκηειν |^έ]ετϊν και μή εύ το ||^λα]μβανόντων f Java —

β ouc. ουχι überstr. outoc od. -ujc 7 ιτυξειν 9 προ[φητίδων]? I5ff. and. Hd.
s. Diosk. 3,140 codd. RV 16 [ού δει ά]φελεΐν? -τειναι Die neuen Lesungen ν. Am.

Ρ XXXVIII

Ρ 3 der ü. Β. Oslo, erworb. u. hg. wie XXXVII, Eitr. S. 19. Frg. einer cAgoge',
6,5 X 11 cm. 4. Jh.

Recto — κ]αιρον ίίγνευεον [έπτά ημέρας και] λαβών] Σμυρνομέλανον ά(ο) χάρτην
5 κ[αθαρόν γράφει] ]κάδιν βαλανίων 'δεΰρό μοι, [ | ] την δύναμιν έχουεα [ || ] και
βάδιεον (ε)ίε τόν οίκον [ [ ] δειδίΗαεα και κρύψαεα[ | ;]πύληε· αύτήε γαρ αύ[ | ]
ίο προεδόει τη εή δυ[νάμει | άγε] μοι την δείνα τήε δείνα, δτι ευντο[ || ] υπνον
τυχΐν και λο[ | ] ένκέφαλον ευντ[ | ιερών ιδώλων πλα(ο?)[

Verso »f

" Μ I ]·[■ ■]■θαλάε<ε>ηε[ || ό έν τω] ώκεανώ | όχεύων Ψοϊ φνουθι νινθηρ· εύ ει
ό καθ' ή]μέραν κατα|φανήε γινόμενοε και δόνων έν τώ βορολίβ]α τοΰ ούρανοΰ, |
[ανατέλλων έν τω νοταπηλιώτη- ώρα α' μορφή]ν έ'χειε αίλουρου, | 'δνομά coi ·

20 Φαρακουνηθ- ώρα β' μορφήν έχειε κ]υνόε' δν<ο>μά coi |J Cowq>i- ώρα γ' μορφή ν
έ'χειε δφεωε, δνομά εοι] Άβεραν νεμανε | Θωύθ· ώρα b'' μορφήν έχειε κανθάρο]υ,
δνομά εοι | Σενθενιψ· ώρα ε' μορφήν έχει]ε δνου, δνομά | εοι '€νφανχουφ· ώρα ς1

25 μορφήν έχειε λέο]ντοε, δνομα εοι | Βαϊεολβαϊ,...... ό κυρ]ι[ε]ύων χρόνο[υ'||ώρα

I' μορφήν έχειε τράγου, δνομά εοι] Ουμεεθω[θ· | ώρα η' μορφήν έχειε ταύρου,
δνομά εοι Δι]ατι[φη, ό άναφανήε γενόμενοε.

Die von der Erstausgabe abweichenden Lesungen stammen v. Amundsen 8 βάλε
εϊε.. .κάδι(ο)ν βαλ. Eitr πλακάδιν für πλακίδαν? (s. XXXVI 334) Pr 5 ßctcicov (IV 2487
XIV25) οίκον [τήε δ. ην δεΐνα? Pr β διδιΣαεα Ρ δειδίΕ. Eitr διώ£αεα? Pr έκρί-
ψαεα έκτόε τήε it.? Pr 8 προεδόεει Eitr τή crj δυ[νάμει wie XXXVI230 δτι
εύμβολα κτλ. IV 954 10 μή] ύπν. Eitr 11 s. IV 1542 13 ff. von anderer Hd. 15—26
zu erg. n. IV 1636—95; s. Pr. SO. 4, 60f. 17 του του ουρ. 18 ελουρου 20 αμεκρα
νεβεχεο θωυθ IV 1657 22 οναμα 25 ουτεεεθω? 26 am? ανι?
loading ...