Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kircher, Athanasius
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara, 2055]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2986#0014
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
INDEX CAPITUM OPERIS.
^Prafatio ad LeBorem. Fol. ?
L I B E R I.
De Rebus post Diluvium centum triginta annorum Ipatio gestis. 4


C A P U T I.
E exitu Noe filiorumque ex ar-
ca. ibid.
Quibus in rebus"No& filiique cum
uxoribus in montibus Je occu-
paiterint. ibid.
III. De defcenfu Noe cum familia nu~
merofa in monteperaElainfub*
montanam regionis planitiem. 6
Noemi ad tra/i/*o.r,Sem,Cham,
Japheth,/rt/n conftitutos princi-
pes populorum, exbortatio. ibid.
De multiplicatione bumani generis
d DiluYio ufque adTums <edu
sicationem. 8
De prima tranfmigratione filiorum
Noe ex monte Ararat in pla>
nioresfubmontan<e regionis cam*
pos. 10
§. i.De lingua,feu idiomate, quo im*

IV.

V.

mediate poft diluYium uteban-
tur. ibid.
§1. De Yitamortaliumprim<z)>orumin
fubmontana montis Ararat re-
gione multis annis peraBa. 11
VI. 1)z tempore tranfmigrationis ex
Oriente in terram Sennaar d
DiluYo peraB<e , ad 131 an~
num, qui eft ortus Phaleg. 14
Epilogi smus
Ex quo feries generationum filiorum
Noe colligipoteft. ibid.
VII. Defcriptio terr<e Sennaar quam ex
Oriente adve?i<e repererunt delu
ciis asftuentem. 17
VIII- Quo tempore Nembrod Turris
arcbiteSlus iiatus fit <tsr quot
annis Ytxerit. 19
IX. De myfticofensu, quifub Mofaica
Turris historia continetur. 20

PR2EE ATIO.
SECTIOl. DefabricaTwra. 26
CAP. I. De prim<eVorum bominum poft in~
gressum in terram Sennaar oc*
cupatione zsrftudiis. ibid.
11. Utrum Noe Turris <edificationi
proefensfuerit; una cum exhor*
tatione Nembrod adprogeniem
Cham<eam, adinchoandum con-
cepti operis molimen. 28
Nembrodi adTummcivitatemque
incboandam exbortatio adpro-
genieifu<e proceres pera&a. 29
III. De altitudine Turrjs diverfe opi-
niones. 31
DEMONSTRATIO
De Turris ad Lun<e Coelum exal-
tand<e d^ujuusJLictftveimpof-
bilitate. 36
CONSECTARIA.
IV. -^e Turris Nembrod forma <jr
arcbitetlura. 40

L I B E R II.
25j SECTioII. Destupendis&prodigio-
sis tum urbium tum turri-
um hortorumque miraculis,

& Nino & a Cbufi filiis&^
miramide post mortem Nem~
&ra/extru6tis. 42
CAP .1. De Nino ejusq^e rebusgeftis. ib.
II. De adisicatione Ninive ciYttatis
magn<eejufquevaslitate. 45
III. De turri in ciYitate 'Babylonica d
Nino isr Semiramide,ce«s um
fere annis poft eVerfionem Tuv-
ris Nembrodaeae extruBa. 51
IV- -Oe ciYitate magnisicenti<e pene in~
credibili quam in Babylone Se-
a miramis extruxit. 52
V. De ponte <zjr duobus regiis pala-
tiis in oppofttis urbis locis d Se-
miramide extrutlis. 5 5
VI. De bortts sinfilibus , d Semira-
rnide in Babylonico campo ex-
truBis? qui 12* inter miracula
[ mundinumeratafuere. 58
Expo-
 
Annotationen