Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kircher, Athanasius
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara, 2055]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2986#0042
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
&


2$
Athanasii Kircheri h Societ. ]esu
T U R RIS BABEL,
LIBER SECUNDUS.
P '(j^jE V AT l 0.
^VmpoB Arcam Noemi 3 Turri Babylonica in rebm
humanis nilfamofim, & commemoratione dignim perallum
degamus ■> utpote in quo non tantumfacrarum literarum inter-
pretes3fed& profanifcriptores3 Hiflorici3 cP6eta9 Oratorefque3 tum
antiquitate3 tum doclrina? excellentia celebres,fumma cum laude, & ad-
miratione ingenium fuum exercuerint 5 ceirte & ego3flupore & admi-
ratione3dum haicpaulb penitius expenderem3nonfemel impulfm3 thema
tam nobile3 &gloria amplitudine confertum 3 calamo fubigendum cen-
* fui; & quamvis ambitioja nominis gloria3 & toti mundo dominandi
immodicm ardor ad adeb infana? molts fabricam primos hofce mortales^
etiam cum omnipotentis D e 1 indignatione adegerit j quia tamen multi
etiam viri omnigena rerum cognitione fublimes capere nonpofsunt3 quo-
modo in primavo poflerioris mundi feculo 3 homines adhuc rudes 3 &
idiota, & nulla fcientiarum artiumque peritia inssrutli 3 tanti molimi-
, nis opm> non dicam animo concipere 3 fed ne attentare quidem aufifint*
Hac l inquam3 me impulerunt3 ut quoad liceret, quantumque angufla> Jj^jj
mentis me<e capacitas permitteret3 hoc argumentum3 quam minutifiima
expofitione3 tum adveritatis rerum abflrusiflimarum notitiam 3 tum ad
curiosiorum ingeniorumobleciationem in lucem educerem. Contigit ita-
que 3 ut cumposi quatuor circiter luflrorum curricula, thema hoc cele-
berrimum inpublico confejfu advenarum ex toto orbepatrum Congre-
gationis VII. Societatis J e s u 3 in TZgmani Collegii Atheneopublica
demonflratione exhibitym, non exiguo applaufu 3 k nemine non exce-
pumfuerit 3 atque adepplures unice a me contenderent 3 ut id admut-
torum utilitatem obleclMionemquepublicce luci committerem. Quoduti
tunc temporis k me muttiplici occupationum varietate prapedito in exe-
cutionem deduci nonpotuit 3 ita modbposs Arcae Nocmicx facram
hifloriam 3 hoc argumentum^Jlupendum de Turri Babylonica, k
Noemi siliis 3 nepotibm 3 pronepotibufque poH diluvium exjlrucla3
optimofanejure, & quam opportunijfime Noemicae Arcx fuccen-'
tiiriandum cenjui. Leclor cceptisfaveat.

Q>

D

SE^

' ■>
 
Annotationen