Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kircher, Athanasius
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara, 2055]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2986#0016
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
I N D E X
linvuarum morumque, qui apud
gentes dijferentefque nationes Vi~
gebant. 132
III. De ^arietate tsr multitudtne numero-
rum qui ex confufione linguarum
<Ksr diViftone gentium natcefunt.i^
ANALOGIA rerum d primis mun-
di patriarchis geftaruni, geftisOsi-'
ridis, Isidis, Hori parallela. 136
IV. De prim£va nominum impofttione.
145
V. Qucenam <sr qualk fuerit primao-
mniumlinguarum. 148
VI. De linguce Samaritanae characleri-
busjitrum T>ere Assyrius aut He-
braeus^t. 152
§. 1. Decifto litis circa AsTyrium feu
Hebraeum & Samaritanum
charaBerem. 153
TABULA COMBINATORIA , in
qua ex probatisimis auBoribus prinice-
l>orum charatlerum sorma, eorumque 0-
nium, quiab ik originem duxerunt^fuc

CAPITUM.
Exemplum infcriptionis Ionicarum li-
terarum d prifcis Graecis lapidi in-
cifa. ipi
SECT.II. Delinguis primigeniis, quas
matres vocant, quae poft confusio-
nem 'Babylonicam etiamnum super-
stites in uiii iunt. 103
PRiEF ATIO.
CAP. I. De lingua Hebraea linguarum
omniumprima. ibid.
II. De Imgud Chaldaica, una expru
mogenik linguis. 104
III. De lingua Samaritana seu Phce-
nicia. ip6
IV. De lingua Syriaca. j 107
V. De lingua Arabica. 198
VI. De lingua ./Ethiopica. 199
VII. De lingua Persica,/e#iElamitica.
201
VIII. Delingua ytgyptiaca/e« Copta,
quam tsr Veterem Pharaoni-
cam appellamm. 103
I X. De linvua Armenica. 204

cessiVatemporumpropagatione exhiben- j SECT. III. De linguis Europce primo.

tur; ex quibusluculenterdeducituromnia
linguarum alpbabetanomiulla in sepYU
scarum literarum Veftigia tenere. 157
ExpofttioTabulceprcecedentis. 158
§ 2. De siclis Hebneorum Samaritano
charatlere injignitis. ibid.
VII- De origine literarum isr Jcriptionis.
162
VIII. De lingUceHcbvxx mira Vi in re*
rum ftgnijcationibus elucescente,
quam infufam habuit Adam. 164
Combinationes senfuum^ quisub nominu
bus animaliumlatent. 168
IX. De literis Coptitarum myftidsrfuo-
rumlingua eft una ex linguis pri-
migeniis. 171
jdbHohxxismutuata. - 176
~Prim<z\>a Uterarum iEgyptiarum fa-
brka, <(sr institutio satla d Tauto
sive Mercurio Trifmegisto. 177
X- De lingua Phcenicia una ex linguis
primogeniis. 184
TABULA, qua charatlerum Samarita-
norum, cum Ipnicis <tsr Copticis/z>e
^Egy ptiis comparatio inftituitur. 190

geniis, earumque proprietatibus.206
CAP.I. De linguce Graecae origine. ibid.
II. De linguce Latinae oHgine^ aniiqui-
tate, corruptione <tsr reftauratione.
209
III. De yaria qualitate, Vtcifitudine <tsr
augmento linguce Latinae. 210
TabuU roftratct infcriptio prisca liiu
gud Yjtfxvkperaha. ibid.
Columnce roftrat£ mjcriptio. 211
IV. De linguct Gerriianicae origine, pro-
pagatione <Zsr corruptione.. 212
Lingua Germanica Imperialis. ibid.
V. De intimis Septentrionalium r:-
gionum linguis. 214
VI. De lingua Illyrica,Dalmatica,Sla-
vonica ejufque siliabus. 215
TABULA CHRONOLOGICA an-
norum poH diluyium, qua linguarum
ortus Zsr incrementum exponitur. 216
VII. Utrum radices limuarum reperiri
queant adtuniverfalem lingmm
quandamconftituendam. 2,t8

C.ONCLUSIO.

221

ATHA-
 
Annotationen