Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kircher, Athanasius
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara, 2055]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2986#0056
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
T U R R I S

Cap.m. sphaeras, venerint, cum de iis, Ars no-
stra Magna Lucis & Umbrx, caetero-
rumque Astronomoram opera hujus-
modi inventionibus plena sint, sed di-
stantias sblummodo a prsestantissimis
Mathematicis, variis observationibus
compertas, & ubique paslim obvias
s adducam.
Distantia itaque a centro terrae us-
,. c[ue zdLunam esttriplex; majorestin
apogaeo, minor in perigaeo, mediain
quadraturis Lun<e constituta; nos me-
diam & infimam ad nostrae demon-
strationis veritatem ostendendam, di-
stantiam elegimus, quam 56, aut 51
> semidiametrorum Terrae plerique A-
I stronomi esse deprehenderunt, de qui-
bus vide Tychonem 3 l^epkrum, Copemi-
^cum, & modernos, Blancanum, ^ccio-
lum aliofque innumeros. Sit itaque se-
midiameterTerrae, quam pauloante
3436 milliaria Italica continere inveni-
mus. Hoc posito, si 343 6 milliaria ? in
9 56 semidiametros, videlicet distantiam
Lunoe a Terra, duxeris, habebis quaesi-
tum,nimiram 19x416 milliaria Italica,
Mistantiam Lzn* a Terra; si vero semi-
diametri terrestris milliaria,in 51 semi-

B A B E L L I B. II. 39
ducto diviso per 14, prodibit areacir-&£?.!,
culi 50 (velaccuratius 50;) milliarium
quadratorum , sive 50000 passuum;
quae iteram juxta Regulas Archimedis
de coni, & cylindri dimensione in ter-
tiam partem altitudinis Turris, vide-
licet in 59557 dudta dabunt solidita-
tem totius Turris in milliaribus cubi-
cis 1977850.
Praeterea cummilliare unum 5000
pedibus geometricis^ qui 1000 paslibus
sequivalent, constet, erit juxta regulas
tetragonismi, & cubi, milliareunum
quadratum, pedum 15000000, & cubi-
cum milliare continebit 1x5000000000
pedes cubicos. Supponamus jam unius
lateris co&i quadrati latus pedi geo-
metrico respondere , & sex quadra-
tos lapides hujusmodi constituere cu-
bum : utique lapidum dictoram nu-
merus erit 1x5000000000, idest, pe-
dum cubicoram , qui du6ti in totius
soliditatem Turris, dabunt multitudi-
nem laterum cubicorum in hac im-
mensa mole exstraenda requisitorum
374731 x 5oooooooooo;cum vero in'va-
ria loculamenta, & habitationes tota
Turris sit divisa, a soliditate tota dema-

diametros duxeris, quae est vicinior ad mus millesimam partem, remanebitq;
Terramdistantia,habebis 17867X mil- hicnumerus, 3743546x5000000000,

liarium Lun<e ad Terram distantiam
inventam.
Atque tot milliarium alta debebat
esfe Turris nostra , ut ccelum Lunk
tangeret Explorata itaque Turris al-
titudine, jam videamus, quantae mo-
lis illa in soliditate fuerit 5 & primo qui-
dem juxta opinionem quorandam Au-
thorum Arabum ponamus Turrim
conicam ? quam aiii quadratam fuisse
sentiunt, & irtdiametrosuo, siveuno
latere, o&o miliiaria, id est, o&o mil-
lia passuum, spacium occupasfe, erit
quadratum ejus 64 milliarium quadra-
torum, jam vero cum juxta Archimedis
rat<bnem, quadratum aUcujus diame-
4ri ad ejusdem circulia&am fehabe-
at, ut 14 ad 11 j du&is 11 lh 64, & pro-ga

Turris vera soliditas, qui numerus a-
deo immensus est, ut animo vix con-
cipi possit; unde ex hujus Turris calcu-
latione innumera absurda sequuntur.
CONSECTARIA.
Sequitur^nmo. Quod si spatio trium ConseSi.
millium quadringentorum viginti sex
annorum continue a quatuor millioni-
bus hominum fuisset laboratum , &
Turris singulis septimanis unomilliari
circumquaque alcendisset, Turris di-
£to temporis spatio non fuisset finita.
Stapitmfecundb. Si omnium sylva- CmsiB.
ram totius orbis terrarum ligna in u-
num locum fuissent comportata, & to-
tus orbis terrarum in limum, seu ar-
gillam ceslisset, & oceanus cum omni-
bus

1
 
Annotationen