Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kircher, Athanasius
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara, 2055]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2986#0058
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
TURRIS B A B E L L I B. II.

41

Prima
Turris
contigna
tio.

Cap. 11. tudine, commeatus, sive ciborum an-
nona prorsus necesTariaerat, cecono-
mos quosdam verisimile est, constitu-
tos fuisse, qui annonam undique & un-
dique colleftam > necnon magnaca-
melorum , equorum , asinorumque
multitudine in constitutum locum ad-
o vectam, operis statuto tempore distri-
buerent.
sub qua. His itaque per luos ministros singu-
Tu^ris su- lari providentia constitutis, fabricam
erit Adisi- or£s est&; primb quidem siib forma ro-
wta. ' l . A. r i a
tunda, aut} uti alu lentiunt, quadrata,
( nos rotundam seligimus) fundamen-
taponebant, juxta circuitus determi-
natam quantitatem, deinde siipra ja-
ct.a fundamenta formam fabrica; or-
diebantur; & primb quidem, pro pri-
"mo sblario , sive contignatione, am-
bitum, seu peridromum adquamvo-
lebant altitudinem exaltabant , per
quem homines animaliaque bitumine,
lateribusque onusta facile circumire
posfent , suis exedris peristiliifque ad
praecipitationem animalium vitandam
instracrxim; deinde ad hujus peridromi
B planum ab ihfima Turris basi , scala
cochlearis, sive helix sat lata paraba-
tur, per quam siib declivi, & quantum
fieri potuit, depresfo tramite, facilli-
mus animalibus ascensus dabatur. Erat
autem hsec prima siibstru&io siibtus
variis cameris, r£ceptaculis, fornici-
busque suffulta, tum ad nodmrnam o-
perarum quietem, tum ad necesfarium
commeatum ibidem recondendum.
Hac veluti prima Turris contignatio-
ste peracta , secundam ordiebantur
.contignationem , juxta quantitatem
ipsis placitam, ad quam ex primo pe-
ridromo per scalam cochloidem, sive
helicem, ad secundam concedefyatur
ascensus ; & sic aperidromo adperi-
dromum, atque ex hisce per scalas co-
chloides ad singulos ascendebatur ui-
qtie ad eam altitudinenr, quam DEU S
ipsis permisit, dum conft-iione lingua-
ram eos a coepto opere desistere com-

pulit. Verum ut le&or luculentius^J.
Turris fabricam contemplaretur, hic
ejus non genuinam quidem, sed quam
concipere mente nostra polTumus, de-
lineationem apponendam ceniiii.
Notandum vero, quod antequam
fabricam ordiretur Nembrodj primo
mansiones, sive habitacula, domusque
aedificandas censuit, ne tanta multitu-
do hominum sempersub dio , omni-
busque aeris injuriis exposita regione,
commorari cogeretur, siib forma civi-
tatis extruxit; atque hanc ego arbitror
civitatem fuisfe^ de qua Mofes m sacra
Genejiy mentionem facit. Venke facia- G&mam
mus imbis. ciYttatem & Turrim. Fuissej£^„V
autein primo rudia qusedam, & knpo-^J^^
lita habitacula sine ordine difposita, Nembrod
sed cum in architectonica arte , ex^/2?e
Turris extruerione plurimum jam pro-
fecissent ; tunc enim Nembrodus siib
initio Regni sui, eam ad meliorem de-
inde formam & decorem redaclam, ad
Eupbratk Tgri/que conssuxum condi-
dit, cpam post 70 cireiter annos Semu
ramis instaurandam, stupendis, magni-
ficentissimisque fabricis, uti paulo post
videbitur , condecoravit. Neque pu-
tet le6tor, contignationes didas Turris
sub continua sbliditate extra&as, quin
imo, ingentibus intus aulis, conclavi-
bus reconditoriisque praeditas fuisse,
per quae experidromis intra eaundi-
que ingresfus concedebatur. Ad quam
vero altitudinem, propositam Turrim
exaltarit Nembrod, antequam abope-
ris profeeutione desisterent, sacer tex-
tus silet : secundum varias vero auto-
ram inprxcedentibus allegatorumo-
piniones, alii ad altitudinem montis,
alii ad mille paffus, non desunt, qui
ad quatuor millia paffuum altitudinem
eredam fuisse arbitrantur, de quibus
in sequentibus pluribus agetur. Le&or
eam, quae ipsi magis arriserit, ample-
6ti poterit. Atque haec dzTurrisBa-
bylonic* fabrica mfficiant.
F SE-
 
Annotationen