Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kircher, Athanasius
Athanasii Kircheri ... Turris Babel sive archontologia: qua primo priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum & inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur — Amsterdam, 1679 [Cicognara, 2055]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2986#0060
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
42

Cap. I.

Athanasii Kircheri
S E C T 1,0 II.

Se8.ll

De stupendis, & prodigiosis tum urbium,
tum turrium, hortorumque miraculis, a 3\(ino9
& a Cbuji' filiis , &c Semiramide postmortem
5\Qmbrod extru&is.
C A p u T I.
T)e Nino , ejufque rebus geHis.
lice circa nobiles urbes incolebantur ■> cpuu

Qttalii
sueritNi


rurn,

E Nino, primo Assyriorum , at-
que adeo totius mundi impe-
§ ratore, variae lunt tumapudsa-
-AssyriS- croS) tum apud profanos au&ores, nar-
rationes. Nos Herodotum, Diodorum Si-
culum & Strabonem secuti, quid de eo
lentiamus, paucis aperiamus. Itaque,
quemadmodum in Arca ISLoe tradidi-
mus, nos credimus, hunc Ninum esse

bus propter armorum defuetudinem facile
fuperatps j tributoque impoftto ^egem eo-
rum cum filiis captum interemit. Deinde NiniW-
quibufdam Armeniae urbibus in potefta-l?a&*tT:
i rt- -n ^ t- • sus,vanos
tem redactts, Barzanes l^exTsmolvrt-Reges.
bus impar , cum multis donis occurrens^'
^ fe j & regnum ejus poteftati permi-
Jit. Huic NinuS;, magno ufus animo, Ar-

illum , quem Sacra Scriptura Genef \ meniae regnum reftituit, commeatu, is

cap.X. T>erf. u. vocat AJsur, qui cum
exercitu exiisse dicitur de tenaSejinaar,
id est, de Babylone, ubi regnaverat pa-
ter ejus, & suba&is Assyriis, sedificasse
in Assyria civitates ibidem nominatas,
& unam prae caeteris magnam,quam ex
nomine iuo appellavit TSliniVen, in qua

militibus impetratis. In Mediam dehu
de au&is Vtribus tranjgrejsus , cum ei
Farnus 1(ex cumexercituoccurrisset,pr<z- Famum
lio Viclum, cumque uxore, & feptem f- BummCmi
liiscaptum, cruci asfixit. ~Profperasortu-a^x,t'
na elatum Ninum cupiditas cepit totius
Asiae, qu# inter Tanaim ir Nilum ja-

de 'Babylone sedem regni siii transtulit, cet, potiundce \ secundce etenim res, utplu-

ac deinceps Assur, hoc e.ikrAJsyriorum
Rex nuncupari ccepit. Cseteras ipsius
Nini res gestas multas admodum, &
praeclaras breviter ex Ctefia Cnidio re-
■Dio&orus cenfet Diodoms Siculus lib. II. rerum
Siculus. antiquamni) cap. i. nbi sic ait iVrimus
ti^ex Assyriorum, fcriptores natlus eH
Ninus , cpii ejus gefta literis traderent.
Is natura bellkosus, <dr Virtutis appetens,
cum primum robuftiftimos juVenum, plu-
rimorum temporum, armorum usu, ad o-
rnnem laborum patientiam, <6r bellipericu-
la exercuijset, coaclo exercitu, focietatem
iniit cum Arico Arabum ^ge- Et p°st
pauca siibjungit: Ninus igitur Arabum
d(ege ajsumpto exercitum duxit adverfus
Babylonios Arabise conterminos. Non-

rimum ambitiofas majorum ingerunt cupi-
ditates. Itaque prctftde ex amicis auodam.
Mediae impojito, ipf&ad reliquam fubji-
ciendam Asiam profeclus , omnem annis
decem <& feptem , prceter Indos O*1 Ba-
drianos in poteflatem rederit. ^uqnas 8$«-.
Jingulas , ac demlorum numerum nullusms subje-
cjuidem fcriptor tradidit. ISlos,quceexceVma^
lentioraferuntur, Ctesiam Cnidium^-
cuti, paucis narrabimus : fubjecit omties
maritimas , ac propinquas gentes, i£gy-
ptio^, Phoenices, <& interiorem Syriam,
Ciliciam, Pamphiliam, Lyciam, Ca-
riam, Phrygiam, Misiam, Lydiam,
Troada, <& Phrygiam , aute eftfuper
Hellespontun?,Propontida etiam, ac&[-
thyniam & Cappadociam , ts* gentes

dumenim conditaerat Babylonia,/ft/d- \juxta Pontum barbaras, ufque ad Ta-

o -^, naim
 
Annotationen