Molè, Vojeslav
Ruska Umetnost: do leta 1914 — Ljubljana: Izdala in Zalozila, Slovenska Matica, 1957

Page: 11
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mole1957/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
OBDOBJA IN PROBLEMATIKA ZGODOYINE RUSKĘ UMETNOSTI
I
Zgodoyina ruske umetnosti ali tudi yzhodnih Slovanov, zaćenśi od njene pojavitve
v zgodovinski areni, se pravzaprav krije z zgodovino umetnosti yzhodne Evrope. Kot
njeno yrhnjo mejo bi v ćasoyni perspektivi mogli oznaćiti veliko oktobrsko revolucijo
leta 1917, ko je mesto ruskega imperija zavzela Sovjetska zveza in zaćela novo etapo
v razvoju Rusije, a prav tako tudi v zgodovini njene kulturę in umetnosti.
Omenjeni ćasoyni okvir in njegov veliki razpon, vrhu tęga zemljepisna lega stare
Rusije in novodobne Rusije, notranji razvojni proces in velike spremembe, ki jih je
doźivljala deźela v teku stoletij — vse to je povzroćilo, da zgodovina ruske umetnosti
nudi nenavadno źivo, raznovrstno in silno originalno podobo. Kakor povsod in vedno,
tako je umetnost tudi tukaj umetnostni odsev prizadevanj in teźenj, notranjih trenj,
a tudi bojev med posameznimi druźbenimi sloji in skupinami. Z druge strani se njena
zgodovina istoćasno veźe — prav tako kakor sicer vsa gospodarsko-politićna in druźbena
zgodovina prostrane deźele — z dolgo vrsto sorodnih pojavov v splośnem razvoju
umetnosti. O osnovnem znaćaju in o stopnji izyirnosti umetnosti odloća vsekakor njena
domaća podlaga, omenjeni stiki in zveze s svetom izven meja ruske deźele pa pripo-
morejo k pojasnitvi mesta, ki ga ruska umetnost zavzema v splośnem razyoju umetnosti
in v śirokem svetu. Yendarle je bil njen svojski razvoj odvisen predvsem od povezanosti
z rusko resnićnostjo, sredi katere je nastajala in bila hkrati njen odraz in izraz. Ruska
resnicnost, obsegajoća celotnost razvojnih procesoy od najstarejśih ćasov vse do danaś-
njega dne, hkrati postaylja in razlaga osnovno problematiko zgodovine ruske umetnosti,
prav tako pa se s to resnićnostjo yeźejo osnove njene periodizacije.
Y zvezi z zgodovinskim razvojem nayadno delimo zgodovino ruske umetnosti na tri
yelika, glavna obdobja. Prvo od njih sega od najstarejśih zaćetkov do leta 1240 (Batu
zayzel Kijev), to je do tatarskega navala, ko je priśla ysa Rusi ja, izvzemśi severo-
zahodni del z Noygorodom in njegovimi obsirnimi ozemlji, pod mongolski jarem. To je
tako imenovana predmongolska epoha. Tej sledeće razdobje mongolskega gospostva —
je prehod k nadaljnjemu razvoju staroruske umetnosti z glavnim srediśćem v Moskvi,
ki je trajal do końca 17. stoletja, ko se obenem z nastankom noyega imperija za Petra I.
zaćenja źe tudi obdobje novodobne ruske umetnosti. Glavno srediśće te umetnosti,
odloćilno za njen razvoj v vsej Rusiji, ostanę zelo dolgo nova prestolnica cesarstva,
Peterburg. To obdobje se konćuje s pomembnim preobratom v zgodovini — z veliko
oktobrsko revolucijo 1917. leta.
Ta obićajna delitev na osnoyna zgodovinska obdobja se je naravno morala pri-
lagoditi spremembam, ki jih zahteya obravnavanje ypraśanj umetnostnega razyoja v

11
loading ...