Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

Hinc remigrando per portam Pinciam, itur ad conventum
Minimorum S. Trinitatis in monte Pincio, a Carolo VIII. in
tranlitu Neapoiin, pro Gallicagente fundatum. Ecclefia Go-
thico more ftruct.a,eleganseft, Cardinalium duodecim, item-
que principum , pradulum , &: magnatum fepultura iniignis.
Inter Cardinales obiervantur Philippus de la Chambre, ordi-
nis S. Benedicti, & Radulphus Pius abbas Craflenfis , in cujus
tamen fepulcro infcriptio nulla. Nec omittendus pr^clarus ille,
fui xvi decus,AntoniusMuretus, cujustumulus a latere Evan-
gelii fequens epitaphium prasfert ; quod etii alias cufum, quia
a pcftremis qui Urbem defcripferunt, allatumnonfuit, neque
obvium eft , non ingratum ledori fore iperamus.
 
Annotationen