Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Montfaucon, Bernard de; Schatz, Johann Jakob [Hrsg.]
Griechische und Römische Alterthümer: welche der berühmte P. Montfaucon ehemals samt den dazu gehörigen Supplementen in zehen Bänden in Folio, an das Licht gestellet hat, ... — Nürnberg, 1757

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.897#0748
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
$s#

5Q«bciTmmg einig«; ©rutfse&fa:.
Pag. «.$• J.l. *■ lieg Fulgerator. P- 121. not/3-na* ©Won, siljs c.?ö p. igsi. not. i. nttd) Qiiinstil , sslJC: C
p.3;...uc.8. L.j.-n«*Sir3tIims*S(Bei- p- IMi- '■ '■ "■»** S8«l«- 5Hjxss= XI. c. 3.
i.v.il. s}t: 23, ■. c I. <J. 4- ,p, ,„7, li„. ,. |j(0: l, u, c. t?.,
_ _ — l. Ute SspeUetorn*. p- i*3- $• J- '• ?• Iiss WpuKiut p. 1S8. S- <S. 1. 4- lieg: fam. VI.
_ not. 4. 1. ). Hss* 25ll*, stße: 1/ p. «4. J. 3, I. ult. na* saelilliis, sti;t: — noi. 7.1.2, ||(i! :,.;-ru.....m.
p.;7.nut.:.col.i.i.4.sCBsa»fi(ltti.tf. «• '+■ £■ 7; „, p. uy. i. ;. I. 1. l,-;\;: |,iti iLrh'tt-
p. jg. not. 1. col. 2. I. 4. slaft istijsc» — »ot- 1- W spbtwiirus, p, s04. i. 1,1. ig. [lui* b\<U*i ou*.
[i^ VBIItisrfjUtl. P" I-6-1; 20- s"'':Mn1aü^lIl(i;9srd!l(iaEIT. P- =05. ,,.■ :. ;. I. ,:.: [.,':;
p. 41. not. 2. I. 2. lieg: 3)6(1*111. . p- 123. I. 12. nitdjssJmri, sdjt: c. 44. p. 30<j. i, <r. 1. «1t [1;^ j, mit- 4.
p.48. not. ß. cöl.a. I. 1. na* JGirgiltt, — <j. 3- 1- J- nssdj SS. 4. sW =■ JJ- p. sij. 4. 4. 1. n. lh|i: 1.. 3. e. 23.
stne: Acn. IV. v. jii. p- ijo. i- in- um €icn» stsjc in gjtir. P..2ig, 4. j. l.j. iitjj: Stytllonlu«.
p.p. not. i.l. r. na* Cicero stljtdt <3. .. =■ 33-• -.not. ?. 1. *. .KsVsol,
,ut. Oeor. in, 2;. -------'■ 2i. ua* Centn Mt c. 37. p. „p, S. ,. I. 11. l|(s; i. 4. c. 6-4.
p, jj, 4. 10. i. 10. nad)93u4 stS( 0.--------?■ I- '■ 4. «HO) G.aliüu|R, sejjt; ~ 1. anwpeniilt, iM*£sMs(l)tll,sCli(:
<03. sqq. C- J. c. $
p- «>■ 4- 7-1. 3- lieg «räutigom. p- 132. J. j. l. g. ürp Stoiit«. P. »io.}. 2. 1.2. nn*,Ort, stlje = c. ?.
p.ij.BM.i.col.i.1.1. ibk$3-3.M6: p. i?+. -9-»arfj apDlio d=k, ---------Usi. nm* ttQssw(se(iee. s.
C. I«. P. 137. J.lö. liliitd'l !i>V DtJ. — _ 1. ;;. ~ _ — C. 40.
— — — — I. 3- ließ: £ibus*e, p- »40- $■ !=- '■ 3- uadjGiccrestljr. sg. P. 1-,. not. 3. am £n&t ließ iMtit, (tat?
p. 6j. not. 6. I. 1. ließ: gdiltlliJ. ?■ d<= M- n- =■ 3j. rm&eil.
p. 67. $■ j- lin. (■ließ: (Erjsbluiiac«. — — — '• 4- na* SJalcr- Üsiaj. st. p. iM.§.;. !.io.[i[g:cirrnn&sKr'®itt.
--------not. 10. 1.4. lieg nu |3nlt Carm, sjt'3. n. c. j. _ _ ,. .,. i,..,-.. •v^ciJkMlilttSdHlä'
C»n«n. — c^ö- *■ '■ '■ pen. liatl)2lll!U«, sclj(; p. -,4. A. g. I, L|t. IkC: stbr: liilit sbr-
p. SS- not. 13. 1. 2.--------cmisdje, 23. XL. e. 14. p, a,ä. no[, ,,. cn]. :. 1. pe„u|t. \\$:
«Itisdj«. - unö na* SÖnltv. ffllay./S-", c ;. itiiädDisitK, ßfltt uuotwisicn.
p. 69.1101.11:1.3. lieg statt ®t«s l'u«' p- 141- nai, i.l. s, lieg ctriojt«. P. ~i7. j. ls. i.e. na* l. i. stiit -
iiuJ: Ssrcpjuä 2>«aitiisi- p- I----V ?■ ■•■ ;-iu|s ^.'iirisiiiüiL'j, " .-. vo.
s.r*. «ot. 7. col. 3.1. j. H(g A«i«^e P- '45- {■ -• '■*• Ü^t «a*M: aus- p. asj. C. VII. 5. ]. nntepeii. litsi:
p,73.nö't,io.l, s. Iicjffottlliid. odylT.--------»<»■ *•*•*■ lis5 ooliim*. SaSitani.
KD« na* *• stee 0. 29s. ihn i&\m Pi '*J-^ 9- -7' hts %IUI[- p-=?'. ?■ 3-1- n. iw4Ep. i.teev.-j.*
litt: ü»(H«fw. ------"°'' 'l' if i!i' 'K ^ p. :jsi. not. 9. 1. penuk. licP: b.bho-
p.7i.S.j.i.nitV5m*St,im6A p-a**'"i±,otü tV'"-"^ ' sc'sc: (rtBbli-
- -'tot! ?! 1?;. t* @a,Btc nr, E!sl- K!i i V. !?„&£ PirCH. - i-°- '• '• "ssd- *"«s(l3t* -
p. «."not. y.1.4- HtHs, nadjaug; *_-_ „^4 I Vit lieg* ( H ?' 'V'*''" ''4' " €ntt,sl"1* lttm'
- - — I. 3. iissdjttf«ieni, sc p- '^3- §■ 4-1- 7- na* ^smet. s^t il. _ I_'i.3 Iksi: Stüc, pan SiBs-
St: aniuiciacn. 1,4+9. , .„ ., , 0.217.4.9. 1. j. iiadjeicce stBC o,
P. i01.i. .. 1. j. anritt S4««ctt| lir|.---------not. s-l.i. na* SSirail. sslje; p '„^'V redit. i ScnVt!" l.
SvWren- tutii vu, 109. -<o.*. 1.1. *.nadii. <E dw Odvir
~ - - l.pcn. dde: <fflMsse. P. M4- >• 7- t^«tojW». ., P> A'«. (J*
P. to2. J. S. l 1. [1{6: «oWssiw. p- 'SS- *■ 8- l. l. Iitv 5Jerptiorial. .6a. s. ,^, ,7. nnd) ^„.j^,. s((.c.
p. wj.,M-l. * aiiS*KSiivlisg:3rt P- 'Jä' not- '+■ '• 4. !«!•***■' 23- xiv. ffnigr. S7-
p. 104. 1.2. (ud) gcSabt, sci;c: unb p- "*o. 4. ig. I. ö. li<|*: ubmB; P- «ii. §. ß. I.». na* toucempbt. ss.
---------not. 4. I. 4- Um ffl- ">. ssWi - -" «---,■. - -■ Urs !*■*«. ■ rV:P. I9si.
snb. i.iwD SBud) 11. sab. 1. p- iß'- iiaa) bti loc- 2i!||d)iis£-1.2. Ut? p. 3ö;. 4, 9. ]. s. nad) SrimaldjioiT/st.
:.'■ ■"■;■ :■ ■;. ü.i.si i'-siii;:; st!-L': «üü fer (-^:^- . . l;;: !i;n :c," 'j'CiCH. --. ~o.
astttUssin. — — not, 27,1. 3. Ikv: »«c. _" l. 20. nadj autcnal. scss: Sit*
--------. ». V. I. <;. na* Ken- scjc: ü. p.-i<7.1. s- Insi ctutnUi- . v t , xiv, i;t,
40. f- — —' not. jj. 1.3. imdi pürt/seije; P. s6+. i. ?. 1. 1. n«d) 5R«tia[. scw:
P. tog. 5. 3- i- 27. na* Öiijss«» scüt. man. „ .r sß. 111. tEjnSr. jg.
^. 14. im »ns. p. I?4. »ot. 2. ssatt «y« licp: a»*.-------. 4.1. i. Iitg: €p. 17.
p. 109. I. 1. |«tt J4. Üiß 34. p. i7S. not. s. I. 2- lit|t ansäte. p. :67. \. s- I- u. iiilä) <ffiatti.it. sclit:
p. im.not. 7. na* ii.stiäe S- --------not. 10. I. s. j. gvHavisdjtit. 23- XIV. lipigr. 9:.
p. 113. 1. 3. del. 0U(. „. ,?S. 1. 4. statt i£(/ licsi. hsJiiüsrt. p. ;78. 4' =' '■ i- lirp, DiJllIlliUf si,<tt
p. 114. 5. 4. I. 1. iiss*giviitä/s[(!t: S8. — — I. ig. Patt lici'iiüs', lir|;: l'crn«. Ogliiuui.
1. 0. 20, p. ,77. not. 1. I. ptnu!t. iicv*: alten p. -to.}. 2. l. 14- nad) Philipp. 1. st;
p. ns-5- ä-''4- nad) Sater.ffltsx- s'Rc-: Gioir»r. st: c. 7.
23- l. C. 1. p. i7S. I. IJ. IM* Belli, s(B( ©Ott. p. :it- ss. g. I. 3. sints Tom. III. Üeb:
— C.V[.$. 1.1. 13. na* Stttro, stijt: _ — not. J. I. 4.11a* :/ sCtJC Slo". Tomo. v.
dt Diuin. li, 34. p. Is9. 1. 10. licS: .jcsMimcii. p. 591.1. 1. (im* wurbej am!,
p. nfi. !j. 3, 1, pcjmk.stas; j.M(* [icß: _ „ i. 1- „a* sütvinilaptiä srije: p. :o+. .:■'■;■ mut i,-.;/..:■.:,.. r(.
EaatJ, mrt shüv E.'ti'.iJ li;;; 1Mb«. . ' j,icst jdwstn- Bc 6a) ssin SJctrou. c. 52.
p.u7.4-2. 1. j. iu<t)List»nis(Bt:din. _ _■ |. 24. im* H)str»6lut, stijti p. 398. s i- '• "■ im* Etrtnt, stsic
instit. l. 1. c. ß. nabm s baö mit b"- iii Äetijra 3)tnl.». 4. u-3a,
p. ns. 4. 2. l. 1. «a* @(ni«( s((jt: *3; _ _ 1.2g. ssrci*t t>aä «sit unb,aus. p.- ;□+. &. 3.1. .. Ha* Ouib. stet: Mt-
1: c. 13. _ _ |. 4[. i|) to, tiu*iu|tr(i*tn. tamorph. I. 44t.
p. 120. I. 11. nad) Salin, dele, _ n0l, ..I. .. [-,'": SatUtnalibU*. □. 312. i. iS 1. 2. IltÜ: Pyrrhica ssait
- 4,3.1-1. nad)Sie«os(Bt:<iei-ege. — not.iy.1.1. lieg: 1«. üi.h. lvy,nci. '■
11.9. p. 18t. §■ 3- I. '»• "a* timl, stsc P. 313.1 1. siattanttrii tirsi: miBtrc
p. 121. (mb 6it 4- bisüBtn€itb(bc( c.ip. 93. 5. c. ;J. p. ;;o. (}. I. I- i'-.titg: Sltiijft.
sals* ai;.uv,!'.!■::, C.-;i ikü ^. 4. süll p. iSj.§. i- 1- '"■ ini:i-otii lieh; = 9iStlt. p. ;n. ^. 4. 1- 2. na* O^vls. sdic:
rt 3. Dcisstn, unb s» in ber sessenben p. 184- '■ s- («I' >■ ©«ib- 23. xix, 44p. ■
{Ost. 4. 5. IC. — i- 7- 1-7- H«4=- K"^^ l> ,ü- p- ; = J- <-■■ lü. ;■■ 1. 1. .1- ml* Ü.!v;T.
— §.s. Htg s-1. 3. Iiesj Lyciei. — — iv8. na* HuauPui, stijt: c. 97. seMii3. 1, 107.
-----------1. ptimit. iindjei;tt»,sc -not.1.1. i.tie#:wn®«lt. p. -,<>. j. c. 1. 10. (iatt srMbii [i($:
Ue; pro Co.lio c, 11. p. ijj. not. 3, l.penult. Ilsgf 23etE[Ii«. Bwbii.
 
Annotationen