Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 1.1996

DOI article:
Zaitz, Emil: Plakietka mosiężna z Barbakanu
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.21228#0136
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Emil Zaitz

(Archeological Museum, Cracoio)

PLAKIETKA MOSIĘŻNA Z BARBAKANU

W czasie badań archeologicznych w Barbakanie krakowskim w 1992 roku
odkryto mosiężną plakietkę (liczman?) o wymiarach 24 x 26 mm (por. ryc. 1).
Znaleziono ją w czasie prac ziemnych w szyi Barbakanu (wykop XVIII a) w obrębie
zasypiska wypełniającego przepust południowy pod szyją, w warstwie nasypo-
wej If, ok. 350 cm poniżej współczesnego poziomu użytkowego wewnątrz szyi
i ok. 250 cm ponad brukowanym dnem przepustu. Jedna strona plakietki przed-
stawia orła w koronie usytuowanego na małej tarczy, natomiast druga - herb
Krakowa w obwódce perełkowej. Ponad herbem znajdują się litery: F - po lewej
stronie, L - u góry, O - po prawej stronie (por. Ryc. 1).

Ryc. 1.

Warstwa If, która dostarczyła tego zabytku, jest utworem nasypowym, po-
chodzącym prawdopodobnie z XVIII wieku. Zawierała ona bardzo zróżnicowa-
ny materiał zabytkowy, zarówno późnośredniowieczny, jak i nowożytny. Za-
legał on w większości na złożu wtórnym. Do szyi Barbakanu przetransportowano
go prawdopodobnie z innego miejsca, z terenu miasta lub z rejonu fortyfikacji,
być może z likwidowanych wałów ziemnych. Obecność w warstwie licznych
ułamków dachówek ceramicznych, okruchów cegieł, kamieni wapiennych i roz-
drobnionej zaprawy wapiennej może sugerować, że ziemię i gruz przetrans-

134
 
Annotationen