Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 7.2012

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22230#0291
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Tom VII

Kraków 2012

TOMASZ BYLICKI
Warszawa

Dr Aleksandra Krzyżanowska
(1928-2012)
Wspomnienie pośmiertne


Jeszcze nie tak dawno w Gabinecie Monet i Medali w Muzeum Narodowym
w Warszawie święciliśmy wspaniałe jubileusze 40-lecia i 50-lecia pracy dr Ale-
ksandry Krzyżanowskiej - jednocześnie jubileusze pracy twórczej i naukowej
archeologa i numizmatyka, badacza monety antycznej i wielkiego autorytetu
w tej dziedzinie. Dziś ze smutkiem żegnamy, krótkim pośmiertnym wspomnie-
niem, wszystkim znaną, powszechnie łubianą i szanowaną, zawsze uśmiechniętą
i pogodną Panią Olę, naszego mistrza i szefa, koleżankę - Pierwszą Damę Numi-
zmatyki Starożytnej w Polsce. Przez dziesięciolecia w środowiskach archeologów,
numizmatyków i muzealników, także poza granicami naszego kraju, Jej osobę ko-
jarzono z dorobkiem polskiej numizmatyki antycznej.
A. Krzyżanowska, z domu Zahorska, urodziła się 24 czerwca 1928 r. w Za-
leszczykach (dzisiejsza Ukraina), w miejscowości położonej w pobliżu byłej
granicy polsko-rumuńskiej. Szczęśliwy okres dzieciństwa zakończył się dla Niej
w chwili wybuchu II wojny światowej. Smutne wspomnienia z trudnych lat oku-
pacji, a później z czasów radzieckiego zniewolenia zapadły głęboko w pamięć
A. Krzyżanowskiej. Nie zdołały Jej jednak pozbawić pogodnej osobowości i kre-
sowego, lwowskiego poczucia humoru, który wyniosła z rodzinnego domu.
Ojciec A. Krzyżanowskiej był zawodowym wojskowym, oficerem z przeszło-
ścią murmańską. Matka wywodziła się z rodziny byłych cesarsko-królewskich
urzędników austriackich. W 1918 r. walczyła jako Orlę Lwowskie w obronie mia-
sta Rzeczypospolitej Semper Fidelis. Cała rodzina dr Krzyżanowskiej przesiąk-
nięta była patriotyzmem, z tradycjami niepodległościowymi sięgającymi czasów
powstania styczniowego. Ojciec po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej, gdy

289
 
Annotationen