Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Editor]
Prace z Historii Sztuki — 11.1973

Page: 45
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/phs1973/0051
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

i973

CCCXXXIX

PRACE Z HISTORII SZTUKI Z. 11

y%72 &Z772^ł

PROBLEM AKTUALNOŚCI TEMATU DRWIŁO JASÓACO
W SZTUCE POLSKIEJ WIEKU SIEDEMNASTEGO
(Z ZAGADNIEŃ IKONOGRAFICZNYCH W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM) * *
Przedstawienia ybcćyo od dawna budziły zainteresowanie histo-
ryków sztuki, były też przedmiotem osobnych opracowań. Zajmowano się
jednak przede wszystkim obiektami z epoki średniowiecza, głównie zaś
genezą tego tematu h Występuje on również i w czasach nowożytnych,
co więcej, cieszy się wtedy sporą popularnością 2. Celem niniejszej rozpra-
wy jest wyjaśnienie, w oparciu o zachowane obiekty, przyczyn tego zja-
wiska— na razie na gruncie polskim.

* Rozprawa niniejsza w skróconej wersji referowana była na sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki „Sztuka około roku 1600" w Lubłinie w dniu Ił XI 1972 oraz na zebraniu naukowym
Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 8 XII 1972.
* Wymienić tu można prace: R. Ligtenberg, D:c Genealogie oon CArijtaj :'n & TMdondc A*Mnjt
der ńdiddctccHmcn, FoomamefijA oan Act mcttcn (Oudheidkundig Jaarboek IX, Utrecht 1929, s. 3—54). —
A. Watson, 77ie Farty TconograpAy o/* Tree o/* ycttc, London 1934. — Tenże, 7*Ac dmagcry op 7*ree o/*
yejjc on tAe IFcjt Front o/* Oroirlo CatAedrat (Fritz Saxl, 1890—1945. A Volume of Memoriał Studies
from his Friends in England, London 1957). — J. R. Johnson, TAe Tree o/*yette MYndom o/* CAartret:
Tandet regtae (Speculum XXXVI, 1961, s. 1—22). — M. L. Therel, Comment /a patrologie pent
ćeiairer t'arcAćotogte. 4 propos & /MrAre de yettć et det ttatnet-colonnet de ^atnt-Denft (Cahiers de Civilisation
Medieva!e X^—XIU siecles VI, 1963, 2, s. 145 i 158). Na wymienione pozycje zwróciła mi uwagę
dr Barbara Miodońska, której składam na tym miejscu serdeczne podziękowania. Także opubli-
kowany ostatnio artykuł H. Baranyai, Daj TfoeAattarretaAet oon Gyongyojpala (Acta Historiae Artium
XVI, 1970, zesz. 1—2, s. 69—93), mimo że jego tematem jest siedemnastowieczne retabulum
w formie Drzema yejjego, głównie dotyczy średniowiecznych wersji tego przedstawienia.
s pierwsze wyniki badań nad tym zagadnieniem opublikowaliśmy w rozprawie: Fet-:n:agtnet.
^e ttndtom nad rżeMMojlom nrtyjtycznyn: czatom nomożytnycA m Poltce fiata 7ń00—(Rocznik Historii
Sztuki VIII, 1970, s. 188—193).

45
loading ...