Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1903(1906)

DOI issue:
Ektheseis peri tōn anaskaphōn tēs Etaireias
DOI article:
Tsountas, Chr.: Ergasiai en Mykēnais
DOI article:
Tsuntas, Chrēstos: Anaskaphai en Euboia
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19795#0038

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
36

Πρακτικά τοϋ 1903

ΕΡΓΑ ΣΙ ΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

Και κατά τό 1903 έζηκολούθησεν ή αποκομιδή των έ'ξω της
δυτικής πλευράς του τείχους της ακροπόλεως χωμάτων, θ' άπε-
περατοΰτο δε ή εργασία αύτη έφέτος, έάν δέν παρουσιάζετο
ανάγκη να μεταβν) πάλιν εις Θεσσαλίαν ό έκτελών αΰτήν επι-
στάτης.

Χρ. Τςοτντας

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ

Κατά τάς άνασκαφάς, ας έποιησάμεθα εν τε Χαλκίδι και έν
παραλία Βάθειας, ενθα είχεν εύρεθη εντός του κήπου τοϋ Μπα-
ραμπούτη στήριγμα τάφων έκ λίθων μεγάλων τετραγώνων εχόν-
των έπί της προσόψεως κυμάτιον, οϋδεν έ'ργον τέχνης άξιον λό-
γου εύρομεν.

Και έν Χαλκίδι μεν σκάψαντες πρώτον έν τω παρά την Άρέ-
θουσαν άγρώ τοϋ κ. Νικολάου Δρόσου, έ'νθα πρό τριών έτών εΰ-
ρομεν έντός τάφων κτερίσματά τινα ουχί άνάζια λόγου, κατά
τό έ'τος τοΰτο ένετύχομεν τάφοις οϋκ ολίγοις, άλλά πάσιν άνή-
κουσιν εις τους πρώτους αιώνας τοϋ έν Ελλάδι Χριστιανισμοΰ'
τοΰτο δε εΐκάζομεν έκ τοϋ ότι έν ολίγοις τισϊν ϋπήρχον άγγεϊα
κοινότατα και άτεχνότατα, έν τοις πλείστοις δέ ουδέν. Έν ένί
τούτων ευρομεν σφραγίδα έκ μολύβδου διάτρητον, ης έπί μεν
της μιας προσόψεως είνε ή έπιγραφή

ΐ ο ε

Ο Τ Ο Κ
6 Β Ο Η
Θ Η
 
Annotationen