Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1909(1910)

Page: 121
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1909/0124
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Κατά τό λήξαν έτος 1909 ή'ρξατο ή κατάταξις και
ίδρυσις των βαρέων αρχαίων έν τω κάτω πατώματι του
μουσείου των Θηβών. Έθεμελιώθησαν και έκτίσθησαν βά-
σεις, έπ' αύτών δέ έστήθησαν συγκολληθέντα δσα έ'δει
αγάλματα ή ανάγλυφα. Τα ελαφρότερα ανάγλυφα και
αγαλμάτια έτοποθετήθησαν επί ραφίων έκ γύψου μεμονω-
μένων ή συνεχών, αναλόγως της ανάγκης ή τών ίδρυτέων
αντικειμένων. Τοιουτοτρόπως κατελήφθησαν αί τέσσαρες
αίθουσαι τοϋ όρόφου εκείνου τοϋ μουσείου. Ή εργασία έν
αύταΐς δέν έπερατώθη εισέτι, υπολειπομένων πολλών αντι-
κειμένων έκτεθησομένων έν τη κεντρική αίθούση, προσέτι
δέ απομένει ή πέμπτη αίθουσα, έν η πρόκειται να ίδρυθώσι
τά βαρύτατα γλυπτά και άλλα ανάγλυφα ρωμαϊκών ως τό
πολύ χρόνων. Ή κατάταξις, έφ' όσον έπέτρεπεν ή διαίρεσις
του κτιρίου, έγένετο κατ' αρχαιότητα τών αντικειμένων,
της άκρας δεξιάς (ανατολικής) αιθούσης περιλαβούσης τους
έκ Πτωου κούρους καί τινα πλησιόχρονα άρχαΐα.

οσέτι κατετάχθησαν έν τη αύλη τοϋ μουσείου πολλαΐ
έπιγραφαί κενωθέντος του Πύργου και έγένετο αρχή της
κατασκευής ραφίων χάριν τών μικρών καί εύαποκομίστων
αρχαίων έν τω μεταξύ του έφορείου καί τοΰ γυψίνου Λέον-
τος της Χαιρώνειας ύποστέγου, όπερ πρόκειται νά φραχθή
δια κιγκλίδων.

Τό τεχνικόν μέρος τών έργασιών τούτων έξετέλεσεν ό
τεχνίτης κ. Π. Καλούδης, έλάχιστα δέ ό κ. Γ. Γκέκος.
Προσέτι συνεκολλήθησαν πολλά αγγεία καί πλαγγόνες
loading ...