Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1909(1910)

Page: 293
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1909/0310
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗι

Διακένων έν Σπάρτη από του Όκτωβρίου του 1908
ώς έφορος του Μουσείου και των κατά την πόλιν Αρχαιο-
τήτων, εγκατασταθείς υπό της Αρχαιολογικής Εται-
ρείας, ήδυνήθην μετά προηγηθεΐσαν έ'ρευναν έν τη πόλει
και περιήγησιν εις τινα των περιχώρων νά κομίσω εις τό
Μουσεΐον, κατά τον Φεβρουάριον του παρελθόντος έτους,
περί τους 20 διαφόρους αρχαίους λίθους. Έκ τούτων, με-
τακομισθέντων δαπάναις της Αρχαιολογικής Εταιρείας,
θά περιγράψω τούς κυριωτέρους καί, επειδή τίνες των λί-
θων συνδέονται προς τοπογραφικά ζητήματα, θά διαλάβω
καί περί αυτών συντόμως.

Έκ των συλλεχθέντων έκ της πόλεως αύτής άξιον
μνείας είναι τό πρό της αυλείου θύρας του κ. Σασανα εδ-
ρεθέν ήμισυ αρχαϊκού δωρικού κιονοκράνου. Τό τεμάχιον
είναι έκ του γνωστού ύπογλαυκίζοντος μαρμάρου του
Ταϋγέτου καί δεικνύει κατά τό ύποτραχήλιον ίδιάζουσαν
σειράν άναγλύπτων φύλλων. Φαινόμενον, όπερ ήδη καί έν
ΙΙελοποννήσω τείνει νά καταστή συχνόν έπί των δωρικών
κιονόκρανων του 6ου π. Χ. αιώνος (πρβλ. τό τοΰ Ηραίου
της "Ολυμπίας, τό του θησαυρού τών Συρακούσιων αυτόθι,
τό τής Τίρυνθος καί τό της Τεγέας).

Έκ τών Καλυβιών τής Σοχας, χωρίου απέχοντος 1 1/2
ώρ. ΝΔ τής Σπάρτης, ήδυνήθην νά συλλέξω πρώτον μεν
άνάγλυφον Αρτέμιδος, μετρίας τέχνης καί διατηρήσεως,
είτα δε κεφαλήν λέοντος άνάγλυπτον μεσαιωνικής τέχνης,
ένδιαφέρουσαν διά τον ζωηρόν σχηματισμόν τών χαρακτη-
ριστικών του προσώπου.

Ή κεφαλή του λέοντος προσεπόρισεν ήμΐν καί άλλο κέρ-
loading ...