Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 45
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1911/0047
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1911 45

Προχαταέολαί επί άποδόοει Λίομοϋ εις Εφόρους, επιατάτας και λοιπούς.

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 ώφείλοντο εις την Έταιρείαν προκαταβολαί Δρ. 2.116 —
έπιστώθη ό λογαριασμός ούτος μέ τάς χαθ' όλον τό έτος 1911 γενομέ-

νας αποδόσεις προκαταβολών............... » 50_

ΰπόλοιπον άποδοτέον τη 31 Δεκεμβρίου 1911........... » 2.066.—

Τράπεζα Γ. Π. Σκονζέ.

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 τό Οπερ της Εταιρείας ΰπόλοιπον έντοκων

καταθέσεων παρά τη Τραπέζη Γ. Π. Σκουζέ ανήρχετο εις . . . Δρ. 115,613.50

εχρεώΟη ό λογαριασμός ούτος μέ τας καθ' ολον τό 'έτος 1911 γενομένας

έντοκους καταθέσεις................... » 44.582.15

Το ολον....... )ΓΤ6θΤ95ΐ55

και έπιστώθη μέ τάς γενομένας αναλήψεις............ υ 99.500.—

ΰπόλοιπον ΰπέρ της Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 1911....... » 60 695 65

Τράπεζα της Ανατολής.

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 τό ΰπέρ της Εταιρείας ΰπόλοιπον Εντόκων
καταθέσεων παρά τή Τραπέζη της Ανατολής ανήρχετο εις . . .

έπιστώθη ό λογαριασμός ούτος μέ την κατά τό έτος 1911 γενομένην
άνάληψιν.......................

ΰπόλοιπον κατά την 31 Δεκεμβρίου 1911............

Τράπεζα Αθηνών.

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 τό ΰπέρ της Εταιρείας ΰπόλοιπον έντοκων
καταθέσεων παρά τή Τραπέζη Αθηνών ανήρχετο εις......

έπιστώθη ό λογαριασμός ούτος μέ την κατά τό Ετος 1911 γενομένην
άνάληψιν........................

ΰπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1911...............

'Ακίνητα κτήματα.

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1910 ΰπήρχεν ΰπόλοιπον...........Δρ. 65.170 24

έπιστοίθη ό λογαριασμός ούτος μέ τήν άξίαν των άναπαλλοτριοίτων κτη-
μάτων ......................... 39 .515 24

"Αξία άπαλλοτριωτών κτημάτων κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1911 ... » 25,655.—
Άποτελουμένη έκ των έξης:

1) έξ ένός άγροϋ εϊς Οέσιν Μολυβί αρχικής αξίας
μετά τήν άφαίρεσιν της άξιας τοΰ λόγο) ρυμοτο-

μίας άπαλλοτριωθέντος μέρους αΰτοϋ.....Δρ. 7,955.40

Εις μίταφοράν...... > 7,955.40

Δρ. 60.000 —
» 60.000.—

μηδέν

Δρ. 60.000.—

» 60 000 —
μηδέν
loading ...