Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

DOI article:
Ekthesis peri tōn anaskaphōn tēs Etaireias
DOI article:
Sōtēriadēs, Geōrgios: Anaskaphai en Phōkidi
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14760#0207

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΦΩΚΙΔΙ
Ό ουνοικιομδς της Αγίας Μαρίνης.

ΤΙ έν Φωκίδι ανασκαφική εργασία τοΰ έτους τούτου
εΐνε έξακολούθησις της πέρυσιν έν τω προϊστορικά) συνοι-
κισμώ της Αγίας Μαρίνης άρςαμένης («ίδε Πρακτικά τοΟ
1910 σελ. 163 ε.). Κατά το αϋτο και πέρυσι σύστημα
άνέσκαψα βόθρους ευρείς, άλλα νυν διήκοντας δια παντός
του πάγους τοΟ γηλόφου μέ/ρι τοΰ παρθένου εδάφους,
όπερ εν τινι τουλάχιστον σημείω εύρον κείμενον 8γ2 μέ-
τρα υπο την άνωτάτην γεωργουμένην έπιφάνειαν. Θά
προετίμων, έννοεΐται, την άνόρυξιν ευρείας τάφρου διηκοΰ-
σης άπο τοΟ ένός μέχρι τοΰ άλλου άκρου του συνοικισμού
κατά το εξ εκατόν περίπου μέτρων πλάτος αύτοΟ, ή καλλί-
τερον : την άνασκαφήν εύρέος τμήματος της ράχεως προς
παρακολούΟησιν των αμέσως σχεδόν ύπό την έπιφάνειαν
άναφαινομένων λίθινων τοίχων προμυκηναϊκών κατοικιών
και περισυλλογήν των εις τά αύτά άγγεΐα άνηκόντων
οστράκων, καθόσον ταύτα πολλάκις εις ικανών μέτρων άπ'
άλλήλων άπόστασιν ευρίσκονται διεσπαρμένα. Ιο πλεο-
νέκτημα τούτο βεβαίως δεν παρουσιάζουν οί κατ' ανάγκην
προς τά κάτω βαθμηδόν στενούμενοι βόθροι. Και ή εξα-
γωγή δέ τών χωμάτων έκ τών τοιούτων ορυγμάτων δια
τών συνήθων ζεμπιλίων άπό τών μεταςϋ τοΟ 3ου καί τοΟ
8ου ή 9ου μέτρου διαστρώσεων παρέκει μεγάλας δυσκο-
λίας. Άλλά προς τοιαύτην έργασίαν ήσαν ανεπαρκή τά
φέτος διατεθέντα χρηματικά μέσα.

"Οπωσδήποτε καί οί βόθροι παρέσχον σαφή τεκμήρια
 
Annotationen