Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 243
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1911/0245
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ Θ1Σ0ΑΣ

Αί έν θέσει « Παλαιοκάτινα» παρά το πεδίον τής Δη
μητσάνης γενόμενα; έργασίαι απεκάλυψαν έντός χαΐ έκτος
της έκεΐ σωζόμενης αρχαίας ακροπόλεως πολλά κτίσματα
ελληνικών κα'ι ρωμαϊκών χρόνων. Ή έκτος της ακροπό-
λεως ανασκαφή εδωκεν άΕιολογώτερα ευρήματα. Ο πολύ
μικρός αριθμός γνωστών αρκαδικών ίπιγραφών ηύξήθη δια
ούο νέων έπ'ι χαλκών ελασμάτων αξιόλογων ψηφισμάτων
του πρώτου ήμίσεος του 2ου π. Χ. αιώνος, άτινα δι-
δάσκουσι πρώτον μεν ότι τό άπο άρχιτεκτ. απόψεως ιδιόρ-
ρυθμον κα! άξιον πάσης προσοχής οικοδόμημα, έν ώ εύρέ-
Οησαν αί έπιγραφα'ι είναι ίσως «ίερον τον Μεγάλου θεοΰ»,
δεύτερον δε δτι ή πόλις, ήν άνεσκάπτομεν είναι ή Η>σόα ή
προς Όρχομενώ. Μέγας θεός είναι κατά πασαν πιθανό-
τητα ό Ζεύς, όστις νήπιον ετι έλούσΟη κατά τήν παράδο-
σιν έν ταΐς πηγαΐς τοΟ 20 άπέ/οντος της ανασκαφής πο-
ταμού Αουσίου. Προ τοΟ ϊεροΟ τούτου του" μεγάλου ΟεοΟ
ευρέθη άρτιον ώραΐον ναλκοΟν άγαλμάτιον (τέχνης μα-
κεδον. χρόνων ι ανδρός γενειώντο; γυμνού κα'ι οέροντος
κράνος, πιΟανώτατα δέ κα'ι τόζον έν τη αριστερά.

Ίά έντός της ακροπόλεως κτίσματα δέν σώζονται κα-
λώς, φαίνονται δέ προερχόμενα ές ύστερων ρωμαϊκών
χρόνων, έν ώ το ιερόν του Μ. θ. κα'ι δύο άλλα παρ' αυτό
άποκαλυρθέντα οικοδομήματα άνήκουσι πιθανώς ει; τον
3°* π. Χ. αιώνα.

Δημοσιεύων προσεχώς έκτενέστερον έν τή Άρχ. Έφη-
μερίδι περ'ι τών έν θισόα έργασιών, αρκούμαι έπΙ του πα-
ρόντος εις τά όλίγα ανωτέρω σημειωΟέντα (πρβ. ΒθγΗπθι'
loading ...