Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 245
DOI Artikel: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1911/0247
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1911 245

περιπτέρου περικεκλεισμένον έντος δημοτικοΟ κήπου ψη-
φοΟέτημκ.

Βορειανατολικώς του ψηφοθετήματος τούτου εις βάθος
0,50 του μέτρου συνήντησα και άλλο ψηφοθέτημα, ποός
την βορείαν δέ του αύτοΟ ψηφοΟετήματος διεύΟυνσιν και
έτερα δυο, ών αί ψηφίδες εΐ/ον άσβεστοποιηΟή, ευκόλως
τριβόμεναι δια των δακτύλων, έχουσα; καΟ' ολην την εκ-
τασιν επικάλυμμα μέλαν, λείψανον προφανούς πυρκαϊάς.

"Απαντα τά ανωτέρω ψηφοΟετήματα ήσαν κοσμημα-
τικά, έ/οντα ύποστή πολλαχοΟ σημαντικάς βλάβας" ένεκα
τούτου κατεκάλυψα πάλιν αυτά διά των χωμάτων.

Πέριξ των ψηφοΟετημάτων τούτων καθ' δλας τάς δι-
ευθύνσεις έπ'ι ολοκλήρου σ/εδόν της πλατείας εύρον τά
κατώτερα μέρη τών θεμελίων τοίχων, άνηκόντων εις οικο-
δομήματα Ρωμαϊκά και μεταγενέστερα. Εις τήν κατα-
σκευήν τών θεμελίων τών τελευταίων ες αυτών ύγον
/ρησιμοποιηΟή ένιαχου λίθοι, άνήκοντες εις Οριγκούς κα-
καστραφέντων Ρωμαϊκών οικοδομημάτων.

Ιΐρος τήν βορείαν πλευράν τοΟ σωζομένου ψηφοΟετή-
ματος άπεκάλυψα στενούς διαδρόμους οΥ οπτών πλίνθων
κατεσκευασμένους και διά λεπτών μαρμάρινων πλακών
παντα/όΟεν έπενδεδυμένους, δι' ών πιΟανώτατα διήρχετο
ύδωρ.

Τήν διά τών διαδρόμων αύτών διοχέτευσιν του ύδα-
τος μαρτυρουσι και τά πολλά αρχαία φρέατα, τριών τών
όποιων τά στόμια άπεκάλυψα, εϊς κανονικάς άπ' αλλήλων
αποστάσεις ύπάρ/οντα και περικλείοντα ούτως ειπείν δλον
τόν -/ώρον, έν ψ εύρίσκοντο πάντα τά άποκαλυφΟέντα ψη-
φοΟετήματα.

Τά στόμια τών φρεάτων αύτών μέχρι βάθους ένος μέ-
τρου ήσαν έπενδεδυμένα δι όπτής γης, ειχον πληρωθή δέ
τά πλείστα τούτων διά χωμάτων και πετρών, ών ή έξα-
loading ...