Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912(1913)

DOI issue:
Ekthesis peri tōn anaskaphōn kai diatribai
DOI article:
Keramopulos, Antōnios D.: Anaskaphē tou anaktorou tou Kadmou en Thēbais
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14772#0087

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΔΜΟΥ
ΕΝ Θ Η Β ΑIΣ

Έν τοις Ιίρακτικοΐς του 1911 σ. 148 έγένετο λόγος περί
αύλης τοϋ" κτιρίου, ης [Λέρος άνεσκάφη ήδη καί περιεγράφη
κατά τό παρελθόν έτος. Επειδή έν τω μεταξύ χρόνω δεν
κατωρθίΛΟη νά γείν/) άπαλλοτρίωσίς τις χώρου πρός Β ή πρός Ν
των ερειπίων, έ'νθα είνε σχεδόν βέβαιον, δτι υπάρχει συνέχεια
αυτών, ή ανασκαφή του 1912 ^ορηγοϋντος καί πάλιν του
ευεργέτου της Εταιρείας κ. ΟοβΙίΟΟρ εστράφη κατ' ανάγκην
πρός Δ, ΐνα άποκχλύψγι όλόκληρον τήν εϊρημ.ένην αύλήν και
συναντήσγι τά πρός Δ προσδοκώμενα σχετικά ποός τό άνεσκαμ-
μένον κτίριον ερείπια (ΑΑ 1909 σ. 82). Πράγματι δέ εις άπό-
στασιν 8 μέτρων από του στομίου τοϋ φρέατος [Πρακτικά
1911, σ. 148 ες.) ευρέθη τοίχος παχύς εντός των άδιαταρά-
κτων μυκηναϊκών χωμ.άτων θεμελιωμένος, διήκων από Ν πρός
Β ήτοι μή ων παράλληλος πρός τους τοίχους του ανακτόρου,
διώκοντας τους μ.έν από ΝΔ πρός ΒΑ τους δέ από ΒΔ πρός
ΝΑ, καί κατεστραμ.μ.ένος πρός Β (διατηρείται έπΐ 4 μέτρα
άπό του τοίχου του κτήμ.ατος Λογοθέτου ΑΕ, 1909 σ. 57
εΐκ. 1 πλησίον καί παραλλήλως της γραμμής του δυτικού
επιπόλαιου τοίνου του δυτικωτάτου των νοτίων κρεοπωλείων).
Επίσης ό τοΐ/ος ούτος είνε κατεστραμ.μένος κατά τά υψηλό-
τερα μ.έρη αύτοΟ, η δέ καταστροφή αυτη έγένετο πρός έξα-
γωγήν λίθων βεβαίως έν ύστάτοις ρωμ.αϊκοϊς χρόνοις, ώς δει -
κνύουσι τά καλύπτοντα τό ύπόλοιπον μέρος αύτοϋ χώμ.ατα.
Τό πάχος τοϋ τοίχου δεν απεκαλύφθη, επειδή ή ανασκαφή
διεκόπη άποτόμως τη 18 Σεπτεμβρίου, κηρυχθείσης της έπι-
 
Annotationen