Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912(1913)

Page: 88
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1912/0090
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Έν Λεβαδεία έγένοντο κατ' εντολών της Εταιρείας
άνασκαφαΐ προς άνεύρεσιν τοΰ μαντείου τοϋ Τροφωνίου, άλλα
δέν έπέτυχον τοΰ ζητουμένου. Ήρευνηθη όλος σχεδόν ό ^ώρος
παρά τους πόδας τοϋ βράχου τοϋ φέροντος λαξευτάς κόγχας
πλησίον τών πηγών της Έρκύνης, άποκαλυφθέντος λαξεύμα-
τός τίνος αμέσως αριστερά ύπό τον λαξευτόν αυτόθι θάλαμον,
έ'ν,οντος σνέσιν προς διον/έτευσιν υδάτων εις τον περαιτέρω
καΐ ύπό την άψιδωτην «τουρκικην» γέφυραν όρατόν ομοίως
λαξευτον όχετόν. Τά χώματα πάντα ησαν μεσαιωνικά χυθέντα
ύπεράνωθεν τοΰ βράχου έκ τοϋ «Καταλωνικοΰ» Κάστρου.

Προσέτι δέ ήνοίχθησαν δύο ορύγματα εντός τοΰ Κάστρου
μέχρι τοϋ φυσικοϋ βράχου, άποκαλύψκντα έν δωμάτιον λα-
ζευτόν μετά συμπληρωμάτων κτιστών διά πλίνθων όπτών και
άσβέστου. "Ομοια δωμάτια λαξευτά ώς και κλίμακες έν τω
βράχω διακρίνονται πολλαχοΰ εν τω Κάστρω. Έπειδη δε
πλην μεσαιωνικών διά στιλπνοΰ γανώματος έπενδεδυμένων
θραυσμάτων αγγείων ουδέν άρχαιότερον λείψανον ευρομεν, συμ-
περαίνομεν, δτι προ τοΰ Μεσαίωνος τό Κάστρον ητο βράχος
άγριος και ακατοίκητος.

Έξω πρός Δ πλησίον τοΰ Κάστρου έν τγ θέσει Λάκκα
ετέρα ανασκαφή άπέδωκε μόνον λείψανα πολλά «τουρκικής»
οικίας.

Εις άπόστασιν 100 μέτρων περίπου πρός Β της Λάκκας
loading ...