Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914(1915)

Page: 125
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1914/0127
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ

Κύριε Αντιπρόεδρε.

Λαμβάνω τήν τιμήν να υποβάλω σύντομον έκθεσιν των
γενομένων έν Αθήναις παρά τό ώρολόγιον τοΰ Κυρρήστου
Ανδρόνικου ανασκαφικών εργασιών δαπάνη τής Εταιρείας και
υπό τήν διεύθυνσιν κατ' αρχάς μεν των κ. κ. Β. Λεονάρδου,
Κ. Κουρουνιώτου και έμοΰ, είτα δέ, παραιτηθέντος του κ.
Λεονάρδου, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κουρουνιώτου και έ-
μοΰ μόνων.

Τό παλαιόν τουρκικόν κτίριον τοΰ Μενορεσέ, όπερ μέχρις
εσχάτων έχρησιμοποιεΐτο ως φυλακή, κατηδαφίσθη. πλήν τής
κυρίας πύλης μετά τοΰ έν δεςια θολωτού θυρωρείου, τό δέ έ-
δαφος αύτοΰ, ύψηλότερον των περιθεουσών αυτό οδών δν, ά-
άνεσκάφη τό πλείστον μέχρι τής στάθμης τής οδοΰ Αιόλου.
Εντός των κατεδαφισθέντων τοίχων και έν τοις χώμασιν ευ-
ρέθησαν ατάκτως έρριμμένα ή ένεκτισμένα διάφορα αρχιτεκτο-
νικά, γλυπτά και ενεπίγραφα μνημεία, άτινα θά πραγματευθώ
διεςοδικώτερον έν ιδία μελέτη. Έν τω παρόντι δύναται νά ρηθή
συντόμως, δτι πλήν τοίχων τινών νεωτέρων, έκτισμένων έκ
παντοδαπών λίθων, εις τά βαθύτατα άνασκαφέντα στροίματα
άποκαλυφθέντων έν μέρει και έχόντων διεύθυνσιν από βορρά
πρός νότον ή άπ' ανατολών προς δυσμάς μή έρμηνευομένων
όμως ακόμη δεόντως, αρχιτεκτονικά λείψανα ευρέθησαν ποι-
κίλα, οίον σπόνδυλοι κιόνων διαφόρων (εις δωρικός, ό κατώτα-
τος τοΰ κίονος, διατηρών υποκάτω τό ϊχνος συνδέσμου ι—ι),
πολλά! σΐμαι μετά λεοντοκεφαλών μαρμάριναι έκ μικροΰ νεωτέ-
ρου κτιρίου, δύο εδώλια θεάτρου, βάθρων άνεπίγραφα μέλη κ. τ.
λ. Γλυπτά μνημεία ευρέθησαν θραύσματά τινα έπιτυμβίων
loading ...