Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Page: 30
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1921/0065
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
30 Β. Αεονάρδον, Άμφιαρείον ακαφαί. ΠΑΕ 1921

ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΪ ΣΚΑΦΑΙ

Έφ' έτος έπανελήφθη ή έπΐ της δεξιάς τοΰ χειμάρρου δχθης
σκαφική έρευνα, άπεκαλύφθησαν δέ οί χώροι 50 καΐ 51 (ΑΕ
1919 100 εά. 2) και τό νοτόθεν τοΰ 26. Έν τω χώρω 77 δυ-
σμόθεν τοϋ θυρώματος ξ απεκαλύφθη βαθύτερον έτερον θύρω-
μα (δικλίς άρχαιότερον), δπερ, καθάπερ καΐ τδ ξ άνεωγετο
προς δυσμάς. "Ετι δέ ήρευνήθησαν τα κατά την έξ ανατολών
πομπικήν δδόν 85* ή δδός αυτη, πάνυ εύρεϊα τό πρώτον φερο-
μένη, άνατολόθεν μέν τοϋ χώρου 87 έπεκάμπτετο καθέτως προς
βορραν καΐ διήκουσα άνατολόθεν τών χώρων 87-91 καΐ της
κρήνης 62 (ΑΕ 1918111 κέ) ήγε διά γέφυρας προς τον βωμδν
καΐ τον ναόν, νοτόθεν δέ τοΰ 86.

Νοτόθεν της όδοϋ 85 Αποκαλύπτονται καΐ έπίτης κλειτύος
τοΰ δρους οικοδομήματα" εν τινι τούτων δύο τοίχοι έ'φερον
κονίαμα, δπερ έστιν δπου δσον έπΐ 1 70 άπό τοϋ δαπέδου
σωζόμενον διήρητο εις επαλλήλους μετά καθέτων έντομών
ζώνας (πρβ περί τοΰ χώρου 48 έν Α Ε 1919 101α), ών ή κάτω,
λευκή ούσα, ΰψ. 1 15, επιστέφεται ύπδ προέχοντος διαζώ-
ματος υπομέλανος, ΰψ. 0 20, δπέρ οέ τό διάζωμα τά μέν ήσαν
λευκά, τά δέ έρυθρώ καΐ υπομέλανι καΐ κιτρίνω έπικεχρω-
σμένα μετ' επαλλήλων καΐ καθέτων έντομών, άπλών ή καΐ
περιτένειαν άποτελουσών άνω δέ πρός τή δροφή περιέθεε
τους τοίχους, ώί έξ άποπεπτωκότων κλασμάτων είκάσαι, εΰτε-
χνον έκ κονιάματος γεΐσον. Ή τών χώρων τούτων σκαφική
έρευνα δέν έπερατώθη.

Σκαφική διάπειρα έγένετο καΐ επί της αριστεράς τοϋ
χειμάρρου δχθης βορράθεν τοΰ ναοΰ, άπεκαλύφθησαν δέ κτί-
σματά τινα, έν οίςηύρέθη καίπηλίνη κεραμίς ήγεμών φέρουσα
loading ...