Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Lech Kalinowski (Kraków) - Profesoressa Karla - ultima sue gentis Contessa.............................7

Professoressa Carla - ultima suae gentis Contessa.....................................................................................11

Andrzej Rottermund (Zamek Królewski w Warszawie) - Dary rodziny Lanckorońskich

dla Zamku Królewskiego w Warszawie...............................................................................................15

Doni delia famiglia Lanckoroński per il Castello Reale di Varsavia..........................................................17

Joanna Winiewicz-Wolska (Zamek Królewski na Wawelu) - Dzieje kolekcji

Lanckorońskich w latach 1939-1946 ................................................................................................... 19

Storia delia collezione Lanckoroński 1939-1946........................................................................................45

Jerzy Miziołek (Uniwersytet Warszawski) - Historia Psyche i Primavera Sandra Botticellego.
O obrazach z kolekcji Karola Lanckorońskiego w Galerii Berlińskiej i zbiorach Abegg Stiftung ...47

La favola di Psiche e la Primavera di Botticelli. I dipinti delia collezione Lanckoroński,

nella Gemaldegalerie di Berlino e nella collezione di Abegg Stiftung...............................................77

Jolanta Talbierska (Uniwersytet Warszawski, Gabinet Rycin BUW) - Twórczość Stefana

delia Belli (1610-1664).........................................................................................................................81

L'opéra di Stefano delia Bella (1610-1664)..............................................................................................165

Jerzy Kowalczyk (Instytut Sztuki PAN) - Świątynie i klasztory późnobarokowe

w archidiecezji lwowskiej...................................................................................................................169

Templi e conventi tardobarocchi nell'arcidiôcesi di Leopoli...................................................................296

*

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN od kwietnia 2002 do marca 2003 roku .... 299
 
Annotationen