Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
214

JERZY KOWALCZYK

49. Brzozdowice, kościół parafialny, 1769-1771, architekt Bernard Meretyn, realizacja
architekt Florian Rychter, widok wnętrza. Fot. przed 1939, neg. IS PAN

Stroińskiego w 1782 r.241 Najpóźniejszy jest kościół w Busku, bo dopiero w 1772 r. zawarto kontrakt z ar-
chitektem Franzem Krehlem na rozrysowanie planów według „podanego sobie abrysu"242 (il. 47). Do wzor-
cowej świątyni Meretyna w Hodowicy sięgali także inni fundatorzy, np. Rzewuscy, wystawiając kościół
parafialny w Brzozdowcach (1769-1771, architekt Florian Rychter)243. O dokładności kopii świadczy to, że
została powtórzona nawet camera di luce244. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że Rychter, zaokrąglając
wnęki, podniósł plastyczność wnętrza (il. 48-49).

Do serii krzyżowych świątyń Meretyna należy jeszcze kościół parafialny w Buczaczu (1761-1763),
zrealizowany po śmierci projektanta przez jego ucznia Marcina Urbanika245 (il. 50-51). Układ przestrzenny

241 Ibidem, s. 236.

242 Tę ważną informację źródłową zawdzięczam uprzejmości dr. Andrzeja Betleja.

243 Mańkowski 1932, s. 93; Jurczenko 1999, s. 156.

244 Krasny 1994, s. 237.

245 Hornung 1976, s. 112; Ostrowski 1993e, s. 23-24.
 
Annotationen