Rocznik Historii Sztuki — 28.2003

Seite: 293
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs2003/0294
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ŚWIĄTYNIE I KLAS/TORY PÓŹNOBAROKOWE W ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ

293

- 1996-1997 Okcydentalizacja czy modernizacja? Uwagi o przemianach unickiej architektury sakralnej w Rzeczypospolitej w wieku

XVIII, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze", t. V/VI, 1996-1997, s. 129-140.

- 1997a Inspiracje austriackie w twórczości lwowskiego architekta Bernarda Meretyna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego. Prace Historyczne", z. 121, 1997, s. 331-347.

- 1997b Kościół w krajobrazie dawnego województwa ruskiego, [w:] Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich,

Warszawa 1997, s. 33-40.

- 1999 Województwo ruskie jako region artystyczny w czasach staropolskich, „Przegląd Wschodni", VI, 1999, z. 1 (21), s. 79-94.

- 2000a Architektura w Polsce 1572-1764, [w:] Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764, Warszawa 2000, s. 81-97.

- 2000b Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Janowie, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa

ruskiego, t. IV, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2000, s. 115-133.

- 2001 „Herb" Bernarda Meretyna. Przyczynek do badań nad awansem społecznym artystów w Rzeczypospolitej w XVIII wie-

ku, [w:] Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu uczniowie, Kraków 2001, s. 195-201.

- 2002a Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Bolechowie, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokato-

lickie w dawnym województwie ruskim, t. 10, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2002, s. 31-47.

- 2002b Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy i dawny klasztor Trynitarzy w Bursztynie, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokato-

lickie w dawnym województwie ruskim, t. 10, red. J.K. Ostrowski, s. 95-108.
KRASNY Piotr, WÓJCIK Marek

- 2002 Kościół parafialny p.w. Zwiastowania Najświętszej Panny Marii i klasztor OO. Karmelitów Trzewiczkowych w Bołszow-

cach, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie w dawnym województwie ruskim, t. 10, red. J.K. Ostrowski, Kraków
2002, s. 49-74.
KRĘTOSZ Józef

- 1986 Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku, Lublin 1986.

- 1996 Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772-1815), Katowice 1996.
KUCZMAN Kazimierz

- 1996 Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Białym Kamieniu, [w:] Kościoły i klasztory rzymsko-

katolickie dawnego województwa ruskiego, t. 4, red. J.K. Ostrowski, Kraków 1996, s. 11-18.
KUMOR Czesław

- 1997 Skarbek Jan h. Abdank (1661-1733), arcybiskup lwowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 38, Warszawa-Kraków

1997, s. 15-17.
KUROPATNICKI Ewaryst Andrzej

- 1786 Geographia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi, Przemyśl 1786.
LENARTOWICZ Światosław

- 2000a Kościół parafialny p.w. Sw. Michała Archanioła w Malechowie, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego

województwa ruskiego, t. 8, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2000, s. 183-187.

- 2000b Kościół parafialny p.w. SS. Piotra i Pawła w Rzęsnej Polskiej, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego

województwa ruskiego, t. 8, red. J.K Ostrowski, Kraków 2000, s. 229-237.

- 2001 Kościół parafialny p.w. Sw. Marii Magdaleny w Wołkowie, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woje-

wództwa ruskiego, t. 9, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2001, s. 273-286.

- 2002a Kościół parafialny p.w. Sw. Ducha w Horożance, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa

ruskiego, t. 10, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2002, s. 167-174.

- 2002b Kościół parafialny p.w. Sw. Jana Nepomucena w Markowej, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woje-

wództwa ruskiego, t. 10, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2002, s. 247-251.
LITAK Stanisław

- 1980 Struktura terytorialna kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lublin 1980.

- 1996 Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996.
LVIV

- 1999 Lviv - turistinij putivnik, Lviv 1999.
ŁOZA Stanisław

- 1954 Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
MAŁKIEWICZ Adam

- 1972 ,£lementa architektury domowej" z r. 1749. Autorstwo - geneza - znaczenie. „Folia Historiae Artium", 9, 1972, s. 185-197.

- 1976 Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki", 13, 1976.
MAŃKOWSKI Tadeusz

- 1927 Dzieje gmachu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1927.

- 1928a August Moszyński architekt polski XVIII stulecia, „Prace Komisji Historii Sztuki PAU", 4, 1928, z. 2, s. 169-230.

- 1928b Lwów przed laty osiemdziesięciu w współczesnych litografiach zakładu Pillera, Lwów 1928.

- 1932 Lwowskie kościoły barokowe, Lwów 1932.

- 1935 Przeistoczenie katedry za arcybiskupa Sierakowskiego i ówcześni rzeźbiarze lwowscy, „Sprawozdania Towarzystwa Na-

ukowego we Lwowie", XV, 1935 z. 2, odb. Lwów 1935.

- 1937 Lwowska rzeźba rokokowa, Lwów 1937.

- 1946 Fabrica ecclesiae, Warszawa 1946.

- 1948 O pochodzeniu architekta Bernarda Meretyna, „Prace Komisji Historii Sztuki PAU", 9, 1948, s. 261-262.

- 1954 Giuseppe Carlo Pedretti i jego polski uczeń, „Biuletyn Historii Sztuki", 16, 1954, nr 2, s. 251-257.
loading ...