Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Zwinger, Johann; Salathe, Philipp Jakob
Dispvtationem Hanc de Resvrrectione Mortvorum: I — Basileae, [1677] [VD17 16:726202F]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.18754#0004
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
quorumjrussuumitt terwn sj>drseris,primum quidem ntoritur&dtsi
solvitur,&tumdemum nasaturt& inculmum fiuclisicantemajsur-
gtt, Arborum & quercuumnatura fecundum Dsmini imperium occuU
ta quadam vi nobtilfe invtsibtlisiatis temporibmsiucius proserunt, Itt-
terdumpasjerculus mt aitaavicula devoranssemen mah, aut sictts aut
alterius rei, avolat in lecum atiquem edttum, faxosum, & id insoveam
aliquamper diversam corporis partem emttttt. Quidsit? femen tllud
subcrefctt, & in arborem magnam evadit, quamvts devoratum per
tantum calorem transierit. At b*cc emnia operatur Dei fapientia, qui-
bus confirmare aggreditur ,sibi non efie impofitbslepr&siare ea, qu& de
ttniversahrefurrecltone feruntur. Sin auiem volueris mtrabtlius spe-
iiaculum cernere, quod adtd comparattmesi, utmajoreevidentta
mortuorumRefurreclto comprobetur, jubeote erigere vultum non so-
lumadterrestria,verum etiamad eceUfitum rejurreclionem. Lunam
vide,qu&singulis menstbw &perit &rena(cttur,necnon &aliacon/i*
deratoasira. Hisce Resurre&ionis typis nondum acquiescens
ab Ovidioaudiat:
Stulte qutdesi fomntts geliddt nisimortis imago\
III.
Ctrthudi- Certitudinem futurs Resurrestionis indigitant Vaticinia, qui-
bus tantumnon omnes Scripturarum pagin^ implentur.Conf,
Job.\^.z^,z€. Bsaj. 26.19. 37.fr 6. Dan.u.z,?. Job,^
2.2,29. i.Gor.ifr tot. 1. Tbejs.4.16. Accedunt & Rattones du&ae
partim a Bonitate Dei, promittentis in Foedere Resurre&ionem,
Matt.zz.prfi- partimab ejusdem Jussitia, exigente, ut totus
Homo , in animi & corpore, velbenefa&orum praemia,vel
male fa&orum pcenasreporret, Quo quoque pertinent vario-
rum,e mortuisresuscitatorum,exempla. In V.T. suppeditatur
exemplum suscitati filii tum vidua2 Tzarpathanse, l.Beg \y.zz*
tum Sunamitidis,2.R^.4.3s.Militisin sepulchrumEIiiasi pro-
je&i, z.Reg.ii.zuIn N.T. filiae Jairi, Marc. fr4i,42.FiliiNai-
nitidis, L«c.7.i4, ifr Lazari Bethaniensis, 5^.11.4^44.San-
£orum. qui mortuo Christo e monumentisegre/Ii, Matth.zJ.
yz^J.Tabithae, Ast. 9.40,41. Eutychi, Atl.zo.io. licet temere
quidamhuncnontam mortuum,quam animo reli&um fuuTe
existiment. Cumprimis vero hicattendi meretur Christi,ca-
pitis ac primogeniti fratris nostri, Resurreistio, unde & no-
stram
 
Annotationen