Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 1.1994

Page: g
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1994/0185
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Z problematyki warsztatowej i atrybucyjnej rzeźby lwowskiej w. XVIII_89

12 Przykłady takiego postępowania zawiera praca M. Suchomel, K restauraci
osmi drevnorezeb a ctyf kamennych skulptur M. V. Jackela w Brevnove, „Zaprąvy
Pamatkowe Peće'\ 53, 1993, s. 203-206.

13 Por. list Ingaza Giinthera z r. 1758, w którym prosi on o nieudostępnianie niko-
mu jego projektu ołtarza dla kościoła w Schongau am Lech „damit solcher nit[!] nach-
gezeichnet wert"[!], w: G.P. Woeckel, Ignaz Gilnther. Die Zeichnungen des Kurfurstlichen
bayerischen Hofbildhauers Franz Ignaz Gunther (1725-1775), Weissenhom 1975, s. 558.

14 Przykładem tego rodzaju jest scena Dwunastoletni Chrystus w świątyni,
występująca na ambonach w Horodence i Hodowicy. Grupy Samsona z lwem z ratusza
w Buczączu i z Hodowicy wbrew pozorom różnią się dość znacznie. Szczegółowej
analizy wymaga uderzające podobieństwo znanych tylko z fotografii figur Matki
Boskiej i Św. Jana z na pół reliefowej sceny Ukrzyżowania kościoła Dominikanów
w Bohorodczanach do ich odpowiedników hodowickich.

15 Busk leży wprawdzie kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Lwowa, w po-
bliżu Oleska i Podhorzec, ale tamtejszy kościół stanowi (łącznie z koncepcją ołtarza gł.)

replikę kościoła \*E ___ ;.ł kanonik lwowski Szczepan

Mikulski; por. TE~m ^jj^^ we, Lwów 1932, s. 90-92.

16 K. Rze^f"1" elit ów w Przemyślu, praca

magisterska, mpi

17 W poni E_r

tixnprrl vpn 7awart~

— O

i- mi

o

,= 00

o
c

ciele Dominikan

OO. Dominikami. N-/ ir
Hornung (Majsi
Fabianowi Fesin_

20 Omówi EL
Materiały do dz=j^ , o

21 Niezale|_ (i f
Kolb uszowskiegi E ^

z Sandomierszc2E

22 Materie^ (D c

23 Współt— /Z £

= co

26 Jeżeli
gipsowych.

CM

O

D
O

O

O

c

CC

o

E

o

•sunkować się do wszystkich
gólności do apodyktycznych
lomunga.

że, Olędzki Franciszek [w:]

struktury organowej w koś-
irącz, Dzieje klasztoru WW.
309. Warto zaznaczyć, że
kościoła w Podkamieniu...

kościoła w Nawarii zob. w:

'a figur z Mominy i Majdanu
mżącym środowisko lwowskie

, tam wcześniejsza literatura.
P. Krasny, Bernard Meretyn
>94, praca doktorska, mpis

> ogu Teatr i mistyka..., s. II.

iwalne zdjęcia ich odlewów
loading ...