Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 1.1994

Page: 133
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1994/0135
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Maria Kalamajska-Saeed
Instytut Sztuki PAN
Warszawa

KRAKOWSKI ZŁOTNIK W MIĘDZYRZECZU OSTROGSKTM

W dziale rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie znajduje się
bardzo bogaty, liczący 513 kart zespół inwentarzy klasztorów franciszkańskich
m.in. konwentów należących do prowincji ruskiej, z których teraz wymienię
tylko miejscowości poza obecnymi granicami Polski: Lwów, Międzyrzecz
Ostrogski, Halicz, Gródek, Krzemieniec, Korzec.

W obfitych materiałach dotyczących Międzyrzecza natrafiłam na doku-
ment określony tytułem: „Atestatia od pana złotnika ratione zrobienia
sukienki na obraz Naświętszy Panny y inszych przytym sztuk", spisany z datą
15 IX 16771. Rzecz jest o tyle ciekawa, że pozwolę sobie zacytować tekst
w całości.

„Roku przeszłego pewnego czasu jadąc z robotą z Zamościa od złotnika
Kondrata, Wielebny Jm Xiądz Gwardian wyżej mianowany [Antoni Dąbrow-
ski] wstąpił do mnie w Beresteczku, gdzie zastał nieco roboty Jaśnie Wielmoż-
nego Pana Wojewody czernichowskiego Pana mego y Dobrodzieja, która się
spodobała temusz Jm Xiędzu Gwardianowi. Tenże czasu prędkiego umyślnym
posłańcem z pisaniem swoim i prośbą zaciągnął mnie do Dubna, abym tam
o pewną robotę z nim uczynił Complanatią, która że tam ad Effectum nie
przyszła, dopierosz mię znowu iteratis do Międzyrzecza uprosił y tam
dostateczne ze mną uczynił postanowienie, abym Obraz Cudowny Panny
Przenayświętszy iako naypiękniey y wspaniało Auszpurską robotą wysoko
trybowaną, bogato y dostatnie złocistą robotą złotniczą, kleynotami podług
Regestru kościelnego specifikowanemi wystawił y doskonale zrobył. To iest
szatę Przenayświętszy Panny y Panu Jezusowi z promieniami, z ramami, ze
trzema na nich herbami Jaśnie Oświeconego Xięcia Jm Ostrogskiego Zasławs-
kiego Woiewodzica Krakowskiego Pana Mego Miłościwego y Dobrodzieia,
z perłami y łańcuchami, kleynotami które to kleynoti ex voto są dane do tegosz
Cudownego Obrazu Panny Naświętszy z Pańskiey a szczodrobliwey łaski
tegosz Jaśnie Oświeconego Jmci Ostrogskiego, Pana y wielkiego Dobrodzieia
Conwentu pomienionego.
loading ...