Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Stevenson, Henry M. [Editor]
Codices manuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae: descripti praeside I. B. Cardinali Pitra episcopo Portuensi S. R. E. bibliotecario — Rom, 1885

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3042#0082
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
40

VI. Epistola ad Pyrrhum sanctissimum presbyterum f. 55 v.

Ioannis Monachi Elementarium dogmatum capita X ad Ioannem Lao-
dieensem Episc. praevio brevi exordio. Cap. I de Substantia. Ultimum
de Voluntate. Exordium inc. 'Ev 6v6p.aTt tou IlaTpo; f. 57 v.

Ex S. Augdstini Hipponensis Ep. Soliloquiis capita (graece) XVI
f. 60 v. — Cap. primum De ineffabili dulcedine Dei. Postremum, de Diabolo
et multiplicibus tentationibus eius. Ad reliquos [/.ovoAoyou; supplendos,
relictum est spatium haud ita exiguum.

(Michaelis Glycae in S. Scripturae dubia disputationes, sive epistolae LI).
Epistola prima, Maximo Semniotae nuncupata, inscribitur: Utrum audiendi
sint dicentes, hominem a principio corpus habuisse caducum etc. f. 88. —
Praecedunt folia duo cum media columna sine scriptura, ad titulum sine
dubio exscribendum reservata, una cum epistola ad Ioannem Sinaitam:
Utrum in peccato lapsis sit condonandum, quae inter editas primum obtinet
locum. UHima epistola, initio ac fine mutila, incipit a verbis... xfAapTiai;
ysvvav • -/.av ouovouv 6 yatjto; swfppwv vi xat <ts[avoc. Des. xal (jcovot; toi?
xa6apot<; tvj xapSta t~/]v sauTOu o<|w 6 ©so<; u-rcto^vstTaf xai IlauAo; tov
ayt... — Dolendum est reliquas Glycae epistolas in codice nostro desi-
derari, in quo nonnullae, inter editas truncae ac lacerae, praebentur ple-
nissimae.

77. Chart. in 4, saec. XIV exeuntis, fol. 114. Olim Meletii. — Poliis
praeviis insunt:

I. Iatrica quaedam, ex Dioscoride, ut videtur.

II. Nonnulla Botanica, aliaque nullius momenti et pessime
scripta. Sunt adnotatiunculae primi possessoris codicis.

Neophyti Prodromeni monachi Promptuarium de Plantis variisque
medicamentis, litterarum ordine digestum. Inc. 'A[/.apaxov k«i AsuxavOsptov.
Des. 'Qju; ■/] cf{iap(s' «"/.ijjlov to (3a<7tAtx6v f. 3.

Versio graeca, anepigrapha, vocum aliquot Persicarum ad Botanicam
spectantium, ut Kapxou^t, to <ra[/.<pu}(ov. TapT^tv, to yavapt.c<)p.ov.Des. 'Ap.aptvTt,
to o£u<potvtx.ov f. 5v.

De aere, quomodo sit diluendum. Inscribitur: Ilspt tou tz&c, Austv to
ya>y.cop.a. Inc. 2aAa;-r/io"ptv (sic) xat ^aAsttof/.a STtavtxov Tpt<j/ov x.aA<5; p.sTa
uSaTo; st; ov.suo; f. 6. — Sequuntur alia eiusdem generis, incompta scripta
manu, sine inscriptione.

(Medicamenta aliquot) f. 9. — In fine subscriptio vitiosissima primi
codicis possessoris: touto fitAtov svs (1. slvat — eari) sixou jxsAsTtou tou apap-
toAou, xal jxst* QavaTov p.ou aovjvoTO (sic) tov TTavrav xuptv xaA-/j<jTov tov
TiraTSpav [xou xat a<5sA<p6v t/.ou Sti p.v7)[/.6<7uvov sptwv etc.

Dioscoridis Pedacii (seu Pedanii) Anazarbensis de Materia medica
(tum et de Venenatorum symptomatis et remediis) libri IX, praevio indice,
 
Annotationen