Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Stevenson, Henry M. [Editor]
Codices manuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae: descripti praeside I. B. Cardinali Pitra episcopo Portuensi S. R. E. bibliotecario — Rom, 1885

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3042#0299
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
257

ex eodem codice nostro primum edidit Matth. Caryophilus, Archiepiscopus
Iconiensis, Romae 1626, ordine tamen adeo temere immutato, ut, ni pro
comperto haberes unum codicem nostrum epistolas illas posteritati pro-
pagasse, crederes editorem ex alio Vaticano eas deprompsisse.

Diogenis (Cynici) Epistolae (XLIX). Prima: Ad Melesippum. Inc.
"H/.ou6y cs Xu77-/)Q-?)vas f. 302 v. Ultima: Ad Cratetem.

Mithridatis Epistolarum (LXIII) Bruti collectio. Collectoris epistola
inscribitur: MsQpsSaT/); ^wiksl Ms8ps§aTV)s tws xttfi&t ^aspssv. Inc. Tou
BpouTou iB7.ujj.ct.ax f. 322. Prima: Bruti ad Pergamenos. Inc. 'Ajcouw riy.a; (sic)
Ao7.oj3sW.as. Ultima: Bruti ad Bithynos.

399. Chart. in 8 quadrato, saec. XVI, fol. 294. Agnoscitur raanus ne-
gligentissima Andreae Darmarii. Folio codici praefixo sequen-
tia adnotavit sua manu Leo Allatius: « Pars libri postrema
pag. 244 sub titido fyvGioloywov t% igarjppou, absque nomine
auctoris, in qua de rerum natura elegantissime disseritur,
mutila et imperfecta in Bibliothecis Vaticana, Bauarica, Valli-
cellana, et aliis, Eustathium Antiochenum Martyrem auctorem
agnoscit. Ex quibus integram exscriptam, latineque redditam,
notisque et collectaneis per me illustratam, cum aliis eiusdem
Eustathii, et Origenis opusculis Graecis, et Latinis a me factis,
et meo de Engastrimytho syntagmate anno superiori Lugduni
Laurentius JDurantius publicavit in 4°. Leo Allacius ».

Iulii Pollucis Historia physica in Hexaemeron, et Chronicon (ab
Adamo usque ad Gratianum Augustum), praevio indice et cum lemmatis
in marg. graece et alicubi latine. Prooemium inc. aO? a^povo; tovSs tov
xu<jjaov f. 4. Clauditur Chronicon, fine mutilum, verbis xxi auTot; tos; tss^sus
p.viosvo; xwWovto; Tjpoa^aXAssv sirs£Ss'pouv. 'Etcs toutos; '/jxIzk&i ... In mar-
gine addidit librarius: 'EXkrzht; ouv to ts>o; utto tJJ? ap^asoT-/)To; xas s£s't7)>.ov
uirap^ov (cod. uxappu).

(Eustathii Antiocheni) Physiologium in Hexaemeron (cod. «puotoXoyuiuv
T-/J; s?a-/)lu.spou). Inc. IQvlpK pssv ouv xxi 'Acppsxavo; f. 244. Des. xxi ss;
£apau*(p)a? tos^ou, xpb; avaToH; so-To^aspsvw; P^sttovto?, slar(s)sert. In mar-
gine scripsit Allatius: « Physiologium in Hexaemeron fine mutilum, in aliis
codd. est sub nomine Eustathii Antiocheni, litera recentiori; ex hoc tamen
possunt suppleri lacunae quae sunt in Eustathio ». Ad calcem Physiologii
addidit librarius: Outm; sl^sv sv tw xpwTOTUTirw to ts>o;.

400. Chart. in 4, bina manu saec. XV, fol. 414; ex duobus codicibus
conflatus, quorum prior integer folia 1-398 v. complectitur nitide
scripta, alter, initio mutilus, reliqua litteris exarata minutis-

33
 
Annotationen