Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Stevenson, Henry M. [Editor]
Codices manuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae: descripti praeside I. B. Cardinali Pitra episcopo Portuensi S. R. E. bibliotecario — Rom, 1885

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3042#0181
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
139

254. Chart. in f. saec. XV, fol. 293.

Hermogenis Rhetorica, cum (Maximi Planudis) Prolegomenis et com-
mentario:

I. De Statibus, sine prolegomenis. Comm. inc. IIoAAfiv ovtcov Asayi-
Sot&x; f/iv aTioStScoon tov t5j? pYiTopwij? 6'pov 6 'EpixoysV/)<; f. 6.

II. De Inventione, libri IV, f. 88 v. Prolegomena inc. Ilspt supso-stov
ysypaTtTat to (iujiiAtov (sic) f. 86.

III. De Formis orationis, libri II, f. 147 v. Prolegomena inc. Tbv
TCOAmx.bv Aoyov Sst xat to [x?i aouva.TOv s-^stv f. 147.

IV. De Eloquentiae Methodo, omisso commentario, f. 250v.
Synopsis schematum, quae Hermogenes in libris de Inventione et de

Formis orationis commemorat. Inc. STpoyyuAou ayji^ot- s<7Tt t6o"s f. 263 v.

Theophrasti Characteres XV, praevio auctoris Prooemio. Primum cap.
IIspl stpwvstas f. 266v. Ultimum: Ilspt auGaSsta? f. 272.

Dionysii Halicarnassei de Nominum Synthesi Epitome f. 272 v.

Rhetorica problemata in Status (causarum). Primum inc. Nojao? sy.sXsus /^

Tvjv 6p<pav^v, p.^Ts Tbv sTCtrpoTCOv auTTj; f. 289v. Ultimmn inc. <I>i"Aoo"o<po?
piot-^bv supwv STrt T7) yuvatx.t.

255. Chart. in f. saec. XV, fol. 242, quorum duo priora membranacea

et 239-242 sine scriptura.

Porphyrii Phoenicii, Plotini Lycopolitani discipuli, Isagoge (in Aristo-
telis categorias) f. 3.

Aristotelis (Organum):
I. Categoriae f. 11 v.
H. De Interpretatione sectiones V f. 27.

III. Analyticorum priorum libri n, utroque in schemata tria diviso,
cum commentario, f. 37. Comment. inc. Avjlov Xs xat Sri sv feaui TOt?
c^tjLao-iv f. 44.

IV. Analyticorum posteriorum libri II f. 105.

V. Topicorum libri VHI, cum lemmatis in margine plerumque Ia-
tine scriptis, f. 144.

VI. De Sophisticis elenchis f. 215. — Clauditur codex verbis: ts-
TSAsorat o-uv 9s<3 ayt'o> irj Aoytx,-/) wpayjAaTSta tou aptOTOTsAou?.

256. Chart. in f. saec. XV, fol. 6, 4, 5, 3, 9-391. Exaravit inelegan-

ter folia 9-389 v. anno 1449 Nicolaus Vestiarita Mellachrenus
grammaticus; reliqua alia manus eiusdem fere aetatis. —- Polio 4
inest index graecus, folio 3 latinus.

Arriani de Alexandri expeditione libri VH, cum lemmatis rubris in
margine, f. 9. i— Clauditur liber VII subscriptione: 'Apstavou ava^acswv
STCTa 'AAs^avSpou tsao<;.
 
Annotationen