Walicki, Michał
Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego: (1827 - 1862) — Warszawa: Les Belles Lettres, 1931

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/walicki1931/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

^yzzTzz/y ^722^/^ y/zzZ /zzr
^*y72727/y y<?^W7%z7iy.»
2tzz72vy<4 y yztzyyy r
^2^2^77/72)7772 /y/ /i/zz^/Z /y/77 ^77/yzzB'77Z€'zz722Z' z*7^zzyzz//yy22
rzz^/zr/ y&zyyz? 77^)722727772^*77 i/77i2272/z7K'T7 7^2277//22^ yzz/2 yz7yz^272<z/ y/y w /Z/yzz?
/'/z'ywy^y/ ^77/z7zy)7 yy-yz7 ZL'2'7/22 72zz //<? ^77^/22 7/^77 72)77^ 2*^z'%/yyyww^7%
ZŁ' /z'yyzz 72/22 y/zzyz?y)7/7277yy2' /fzz/iPZŁyy/^ /227/77WZZ7227Z ^yz/y/zzw /zz/ ^y-
^22/72^72^/ wcwzr^zzy w zrzz/iy' ^zzz*/z7z/7227/' ZzzyT^/y 72zzy<?z/z7ZL'zy zzT'y/z'z?-
/cgyz. /Z ^2Z*fwy^)7772 Tr/z*2zz/y772 ^y^z/f/zzwzzr rzzO/y^/zz// <?w-
zr^^yTzyzr/ 22y2/77wzz72^ ^/yy^zz/^zyz*/ z/z? ^z7^<r2zz ^/zz72z7ze7y/ 272 K7<?7z/zz7^7-
,3<2<yz ^zz/y//z7'zL\ z77*zz^ 2// <?yy%y w ^w/^j/22 ^ zz72zz/z7y2z*^7277722
^yz7"/zz772/ 772zz/7Z<ry7722 z7z//z^*2^ y'22^ /yzzz/y<y/ 72% Zzz7/z7z/22^ ^w/zzy^zr^zz
^zz/ wz ZlrzzTzzyz. — Z22// yzz/2'y ^zz7yyz7ZC7zz/)7 yzz? wy^zz/Fz w z/z7y/y^-
72)7772 7722 772zz/77y'zz/^ J^77WZ7z/z7WZz/y W Z7y/zz/yy^72y772 K7)7722/^22 <9z/yy22 2*77227?
22^^27/7227 ^7W^2^/^*7 ^/zZ7222, ze7yy22W7Z/%2 ^ 7^<?/f2 72 ZZ ^/zZ72 jOzTWTSy
c/*ijyy72<Z 2 W JW72772 Wz/^ZZ/M y2z/)7727Z z/?2ZZ^/727y2 Z)y/z^*ZZZ/2 /?ZZz/)7
Z7/7722722i/yzz<2)77*727/ AOcYzi/ZL'ZZ Z^/y/z^*^^ Z7yy/zZ72TZ ^2z/ ^7^2W7z/7222/z<72772
YO Z/77772<22)772y^2Z^77, 22/2772 z/2/272ZZ722ZZ 7/2222 i/zzy77,S)7/72Z7iZ*2. 0772Z7ZM27222
7/777*77/7^22 /2/ -Oy/^zzzy^ /yz/^z*zy j/wywy^zz 72zz ^2272222 ^2/2/2772 y)7y/2772zz-
/)72,Z72zZ 272Z7272/zZ7y^ZZ<yTZ 2*Zz/y//7^ ^y^z^yz7^zzz/^77727z F yzZ772227227Z f^TZz/22^
2/7Z727W2 2i/z7/72TZ 2^0</ 7227222/2^2/ ^77277)7, <277 2*727z/zZ^O ^7^22^/zZ 2Z<777/'
zeyyzz^r 2 w /y/22/2 /y/zzY/z. Z2/y^2z/2'zz/'<zzy /2 zr^^/r zvjz/s/zzY ^22^2^-
777772)7 ^77i/zz/ Z7y/'ZZ2722272222 Z7y*T?772Zy' ^*2722^ry «y/zzy2Yy/7222y)72/ ^ZZ7722'OzŁ'ZZ72)y
777YZJ 27*// /2*/z'7*ZZZ'/z7-^77/z'zr^72)7y//^y2'Z'i/zZ72Z'Ąyzz/2'y^'yZ777227'72277WZZ/)7 ^ YO*ZZ72<y2
w 2/^2277/ /zz/ Z2yy272 222y*2y/yw7/y 72zz 22272/^^2/22 2/^2/22-3'2722/z7zz ^227W-
yąyr/ /zz/ zz/z/yĄyzz y/2z/222zz^ 2/7Z722W27Z2 727Z7/27 272/272222/7/27/ /^7ąy7/2
K7 /22/27y2 /zzz/^zzrzyv 222 Z2^2"-/r^22722y*2 727Z2/272ZZ/2^7722Z. Z2/7ZZ72y 7/77^7/
loading ...