Walicki, Michał
Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego: (1827 - 1862) — Warszawa: Les Belles Lettres, 1931

Page: 123
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/walicki1931/0145
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ROZDZIAŁ IV.

1) cf. J. Corblet (abbe): «Des progres de 1'archeologiereligieuse
en France et a l'etranger, depuis 1848)). Amiens 1833, str. 4 i 23.
2) W. Tatarkiewicz: «0 pewnej grupie kościołów polskich
z początku XVII wieku». Kraków 1926.
J. Przeworska i M. Walicki: «Strop z XVI w. kościoła
w Boguszycach». Warszawa 1929. Odbitka z t. I «Studjów do dziejów
sztuki w Polsce».
3) Wszystkie trzy kościoły w pow. wieluńskim.
4) W sprawie tego ołtarza por. M. Walicki: «Poliptyk kaliski
na tle problemu Mistrza z Giessmannsdorf». Sprawozd. z posiedzeń
P. A. U. 1931, nr. 4.
3) cf. M. Walicki: «Drewniany kościół-muzeum». Ochrona Za-
bytków. 1931, Nr. 1—4, cz. 2.
W sąsiedztwie opuszczone zostały przez Delegację kościoły w Krze-
mienicy i Sierzchowach.
6) por. J. Starzyński: «Tryptyk późno-gotycki w Cegłowie».
Kraków 1929. Odbitka z ^Przeglądu Historji Sztuki». 1929, t. I, z. 3.
7) cf. M. Walicki: «Obrazy cechowe we Włocławskiem Mu-
zeum Djecezjalnem». Wiadomości konserwatorskie. 1929, nr. 14—16.
8) Troskę Stronczyńskiego o plany charakteryzuje do pewnego
stopnia wklejenie przez niego do bruljonu (gub. warsz.) kilku nieudolnie
wykonanych podczas pruskiej okupacji planów budowli Łowicza.
9) W. Husarski: «Statua Matki Boskiej w Kazimierzu Dolnym».
Południe. 1923, nr. 2.
10) Sprawa inwentaryzacji zabytków ruchomych musiała być pod-
ówczas specjalnie drażliwą ze względu na stosunek, jaki mogło zajmować
w tej kwestji duchowieństwo. Wystarczy przypomnieć, że właśnie w tym
czasie (1848—49) analogiczne usiłowania francuskiego rządu rozbijają
się o postawę kleru. Cf. Dupre et Ollendorff: «Traite de Padmini-
stration des Beaux-Arts». Paris 1883, t. I, str. 429.
11) Relikwjarz opublikowany został przez Przezdzieckiego
i Rastawieckiego: «Wzory sztuki średniowiecznej...)), serja I, nr. 16;
wkrótce po inwentaryzacji Stronczyńskiego zabytek ten wywędrował do
zbiorów T. Zielińskiego w Kielcach.
loading ...