Walicki, Michał
Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego: (1827 - 1862) — Warszawa: Les Belles Lettres, 1931

Page: 118
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/walicki1931/0140
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ROZDZIAŁ III.

1) Vide aneks str. 133. Brak go w aktach Kom. Rz. Wojny (Wydział
Artyl. i Inżyn.) — akta Decyzji JCMWXC Naczelnego wodza. AAD.
490: cytuję go z kopji w aktach KR8WD.
2) AAD. Akta KRWojny. Pismo Wydziału Artylerji i Inżen. (Biuro
Inżenierów) Kom. Rz. Wojny do gen. Haukego, z dn. 10. IV. 1828 oraz
AAD. 6239. Akta KR8WD tyczące się Starożytności Pomników. V. I,
f. 2. Pismo Żarz. Wydziałami po b. KRWojny, generała Rautenstraucha
z dn. 13/25. III. 1841 nr. 9352.
3) Cyrkularz wydany za pośrednictwem Ministra Spraw We-
wnętrznych. Uzupełniony ukaz zamieszczony jest w zbiorze dlo-Tnoe
codpame CBO^a saEOHOBT.^. Petersburg 1830, t. II, par. 1613.
4) Vide aneks str. 134.
5) Notatka odręczna na rewersie pisma Wydz. Art. i Inż. wzmian-
kowanego w przypisie 1.
6) Kopja uwierzytelniona w AAD. Akta KRSWD, 1. c., f. 6 z dn.
30. IV. 1827, nr. 16106/73.
7) Cf. przypis 2.
8) Rkps. w Zakładzie Architektury Polskiej i Historji Sztuki
Polit. Warsz. (Depozyt). Bank Polski, nr. 326. «Akta Fabryk górniczych
okręgu zachodniego, tyczące się korespondencji o reparacji zamku Ben-
dzińskiego». Folio 71—82. Odezwa Nadzwycz. Prezesa Komisji Woje-
wództwa Krakowskiego do Komisarza w obwód olkuski delegowanego,
z dn. 11. III. 1827, nr. 10820.
9) Dtto, f. 1.
10) Akta KRSWD. 6259, I, f. 2.
11) Akta KRSWD, 1. c., f. 3. Pismo Nr. 7544.
12) Dtto, f. 10 — 11.
13) AAD. ARAKP. Sek. V, 31, nr. 2948. Cf. pismo Komisji do
Sekretarza Stanu z dn. 11/23. XII. 1843, nr. 14810/7720.
14) Akta KRSWD, 1. c., f. 15. Cyt. pismo Sekretarza Stanu z dn.
25. XII. 44 [6. I. 1843], nr. 9873.
15) Rucker, op. cit., str. 205.
16) Akta RA. 2948. Pismo nr. 603(430.
loading ...