Walicki, Michał
Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego: (1827 - 1862) — Warszawa: Les Belles Lettres, 1931

Page: 10
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/walicki1931/0018
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
B) DRUKI O CHARAKTERZE ŹRÓDŁOWYM
MATERJALYILUSTRACYJNE


BuschingJ. G.: Kunstalterthumer in Schlesien, Pr. Polen und Preussen.
Museum. Berlin 1835, N. 5—13.
(Czacki T.): Pytania od Taynego Konsyliarza, Wileńskiego Uniwer-
sytetu i Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Członka,
Jeneralnego Guberniów Wołyńskiey, Kijowskiey i Podolskiey Wi-
zytatora i Kawalera Tadeusza Czackiego; JJWW. Powia-
towym Marszałkom i Chorążym tudzież Sądom Niżnym i wszyst-
kim właścicielom Dóbr w tychże Guberniach do ułatwienia po-
dane. Brusiłów 1803.
(Czartoryska J.): Poczet pamiątek zachowanych w domu gotyckim
w Puławach. Warszawa 1828.
Gawarecki H.: Przywileje nadania i swobody przez Królów polskich,
Xiążąt Mazowieckich i biskupów płockich, udzielone miastom
woj. Płockiego. Warszawa 1828.
Idźkowski A.: Kroie architektury obeymuiące rozmaite jey kształty
uważane jako przedmiot piękności. Warszawa 1832.
Kremer K.: Uwagi o ważności zabytków sztuk pięknych na naszej
ziemi. Rocznik Tow. Naukowego. Kraków 1849, t. XIX.
Lesser A.: Przewodnik do opisu dawnych pomników sztuki. War-
szawa 1883.
Lepkowski J.: Inwentarz zabytków sztuki i przeszłości. Bibljoteka
Warsz. 1863, t. I.
— Listy archeologiczne. Bibljoteka Warszawska. 1833.
— Sprawozdanie z podróży Archeologicznej po Sądeczczyźnie. Roczn.
Tow. Nauk. Krakowsk. 1831, t. XXI.
— O poszanowaniu zabytków ojczystej przeszłości. Kraków 1862.
— Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. Warszawa 1863.
M. M. (Michał Mniszech?): Myśli względem założenia Musaeum Polo-
nicum. Zabawy przyjemne i pożyteczne z różnych autorów ze-
brane. Warszawa 1775, t. XI.
Niemce w iczj. U.: Podróże Historyczne po ziemiach Polski między
rokiem 1811 a 1828 odbyte. Paryż—Petersburg 1838.
Odezwa Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagielloń-
skim połączonego, w celu archeologicznych poszukiwań, wraz ze
skazówką mogącą posłużyć za przewodnika w poszukiwaniach
tego rodzaju. Kraków 1830.
Opis Starożytności znajdujących się w Królestwie Polskiem. Dziennik
Powszechny. 1861, N. 38 i 39.
Przyjaciel Ludu. Leszno 1844—1849.
Rakowiecki J. B.: Odezwa do miłośników starożytności słowiańskich
Warszawa 1836.
loading ...