Walicki, Michał
Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego: (1827 - 1862) — Warszawa: Les Belles Lettres, 1931

Page: 48
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/walicki1931/0058
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
_^(5* wódzkich materjały już pod datą 10. IV. 1828, przyczem ppłk.
inż. Kołaczkowski powołany został do zreferowania osiągnię-
tych wyników J. Jeśli można o nich wnioskować na podstawie
zachowanych pośrednio w Aktach Komisji Spraw Wewn. i Duch.
wiadomości, przeprowadzona akcja nie osiągnęła znaczniejszych
rozmiarów. Miarodajnym tu może hyc do pewnego stopnia
raport, nadesłany z Województwa Płockiego ^), podający krótkie
i niedokładne informacje o znajdujących się na tym terenie
śladach zamków. Wymienione są: baszta zamkowa Płocka,
fragmenty dawnego zamku w murach opactwa w Czerwińsku,
ruiny w Bobrownikach, Radzikach Wielkich, Ciechanowie
i Szreńsku — ten ostatni, dodaje raport, rozebrany został czę-
ściowo za rządu Pruskiego przez ówczesnego dziedzica miasta,
niejakiego Knoblocha. Krótki ów wykaz przesłany został do
Komisji Rządowej Wojny w charakterze wstępnej informacji,
z zapytaniem, czy mają być z tych zabytków sporządzone
pomiary i opisy. Jednocześnie poruczono Komisarzom Obwo-
dowym zabezpieczenie tych budowli na miejscu. Jak wypadły
zdjęcia pomiarowe, dokonane przez Biuro Inżynierów pouczyć
nas o tern mogą jedynie dalsze i bardziej szczęśliwe poszuki-
wania w zdewastowanem Archiwum Komisji Wojny.
Pewne światło na charakter przedsięwzięcia Komisji Wojny
przelewa również rozesłany do Komisarzy Obwodowych kwe-
stjonarjusz. Znany mi tekst odezwy Prezesa Województwa Kra-
kowskiego, wystosowany do Komisarza Obwodowego w Olkuszu J,
powołując się na cytowane już rozporządzenie Ministra Wojny
z dn. g. III. 1827, N. 218, wzywa Komisarza, by zajmując się
tym opisem zachował następujący porządek:
«a) Zamki obronne lub reszty warowni; w opisie tych należy
nadmienić co jeszcze z nich pozostało? Czy są na górze panującej
okolicy? Czy w równi? Czy między lasem położone? Jak daleko są do
rzeki i jakiej? Głównego gościńca i gdzie prowadzącego? Są li wła-
snością prywatną lub publiczną?
b) Zamki lub domy mieszkalne, które dotąd są lub niegdyś były
murem opasane,
loading ...