Walicki, Michał
Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego: (1827 - 1862) — Warszawa: Les Belles Lettres, 1931

Page: 116
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/walicki1931/0138
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ROZDZIAŁ II.

1) AO. 8. J. Nr. 128, f. 46. Akta KRWR i OP tyczące się dzieła
«Series Monumentorum Regum Poloniae».
2) M. M.: «Myśli względem założenia Musaeum Polonicum**. Za-
bawy przyiemne i pożyteczne. 1775, t. XI, str. 213. L. Dębicki przy-
pisuje autorstwo tej rzeczy Czartoryskiemu, cf.: «Puławy». Lwów 1887,
t. I, str. 41, 63—69.
3) Obszerne uwagi na ten temat zawiera cenna książka T. Mań-
kowskiego: «0 poglądach na sztukę w czasach Stanisława Augusta**.
Lwów 1928.
4) «Zebrany wiersz Xawiera Zubowskiego K. K.**. Warszawa 1786,
t. II, oraz «Dziełka wierszem Xaw. Zubowskiego». Wilno 1808, t. II.
5) Poraź pierwszy przez J. Łepkowskiego w «Listach ar-
cheologicznych:*. Bibljot. Warsz. 1833, t. I, str. 313—318, ostatnio przez
Mańkowskiego, o. c., str. 49.
6) Cf. «Die Denkmalpflege**. 1906, str. 6 sq.
7) «Helikonki autora zebranych wierszy**. Lublin 1789, str. 19—20.
Zwrócenie uwagi na to dziełko zawdzięczam uprzejmości prof. Z. Ba-
towskiego.
Interesującem jest podkreślenie zasług Ks. Biskupa Warmińskiego
jako badacza starożytności: «...JOXM składam jakikolwiek owoc
pracy moiey, nieiako pierwszemu Poecie, ale iako Wielkiemu Xiążęciu
i obszerney Dyecezji Pasterzowi. Dołączony naostatku drugiego tomiku
proiekt Kollekcyi Starożytney i tego-czasowey osobliwości stał mi się
pobudką (sic) Naygorliwszemu i Nayświadomszemu całey Starożytności
badaczowi. Nayzamożnieyszemu pięknych osobliwości Zbiorcy i Sza-
cownikowi, myśl podobną, niecałe próżną, uczynić komunikowaną, oraz
szukać wsparcia naymocnieyszego w zasiłku wiadomości z tego kraiu
(Z. ma na myśli Warmję), który z ścisłych związków ledwo można wie-
rzyć, że się nie różni od Narodów iedno nie dawno składaiących
Królestwo:*.
8) AAD. Akta Archiw. Tow. Król. Przyj. Nauk, tyczące się roz-
praw konkursowych. V. 48, f. 8. «Pytania od... Tadeusza Czackiego**.
Brusiłów 1803.
loading ...