Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Walicki, Michał
Krakowska legenda Jana Jałmużnika — Warszawa: Auriga, 1966

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.51061#0035
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS ILUSTRACYJ

I • Kurtyzana u grobu Patriarchy • Frag-
ment tabl. 10
11 • Św. Jan Jałmużnik w otoczeniu żebra-
ków • Obraz środkowy
1 • Szerokie skrzydło ołtarza malowane dwu-
stronnie
2 • Szerokie skrzydło ołtarza malowane jed-
nostronnie
3 • Wąskie skrzydło ołtarza • Awers
4 • Wąskie skrzydło ołtarza • Awers
5 • Wyłudzenie pieniędzy kościelnych przez
patrycjusza Nicetę
6 • Danina z Afryki
7 • Świadczenie wdowy
8 • Adoptowanie młodzieńca
9 • Wsparcie zubożałego kupca
10 • Cud u grobu św. Patriarchy
U • Cud św. Hilariona
12 • Komunia św. Onufrego
13 • Śś. Marina i Maria Egipcjanka
14 • Cud św. Szymona Słupnika
15 • Św. Abraham Syryjski na pustelni
16 • Św. Abraham z bratanicą Marią
17 • Św. Eufraksja u studni
18 • Św. Eufraksja rąbiąca drwa
19 • Popiersie św. Szymona Słupnika • Frag-
ment tabl. 14
20 • Popiersie św. Jana Jałmużnika • Frag-
ment tabl. II
21 • Popiersie św. Mariny • Fragment
tabl. 13
22 • Popiersie św. Hilariona • Fragment
tabl. 11
23 • Świadkowie cudu św. Hilariona • Frag-
ment tabl. 11
III * Dziewczyna w welonie • Fragment
tabl. 31

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Popiersie dostojnika dworu Patriarchy •
Fragment tabl. 7
Popiersie św. Marii Egipcjanki • Frag-
ment tabl. 13
Popiersie św. Abrahama Syryjskiego •
Fragment tabl. 15
Prośba skrzypka • Fragment tabl. II
Świadkowie aktu adoptowania młodzień-
ca • Fragment tabl. 8
Patriarcha i jego sekretarz • Fragment
tabl. 5
Sekretarz, szafarz i tragarz • Fragment
tabl. 6
Trzy kobiety • Fragment tabl. 10
Świadek • Fragment tabl. 7
Głowa kurtyzany • Fragment tabl. 10
Świadek aktu adoptowania młodzień-
ca • Fragment tabl. 8
Dziewczyna w wianku • Fragment
tabl. 31
Przedstawiciel prawa • Fragment tabl. 8
Szafarz Patriarchy • Fragment tabl. 7
Głowa wdowy • Fragment tabl. 7
Mężczyzna w czapce • Fragment tabl. 9
Popiersie młodego dworzanina • Frag-
ment tabl. 7
Popiersie Nicety • Fragment tabl. 5
Niceta w otoczeniu dworzan • Fragment
tabl. 5
Przedstawiciel prawa i świadkowie •
Fragment tabl. 8
Głowa szafarza • Fragment tabl. 37
Popiersie króla • Fragment tabl. 14
Żebrak • Fragment tabl. II
Popiersie kupca • Fragment tabl. 9
Pachołkowie Nicety • Fragment tabl. 5
Tragarze z Afryki • Fragment tabl. 6
 
Annotationen