Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 134
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0141
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
134 Έπιγραφαι 'Ρόδου, Θήρας, Νάξου, 'Αρκαδίας' υπό Φ. Χίλλερ.

αε 1914

άλλων προβληθεϊσαν έτυμολογίαν άπδ τοΟ οΐ'ί-
νημι, ώς 'Ονήτωρ, Όνήτης, 'Ονάτας «ΗβΙΐβΓ»,
άντικατέστησεν δ \νΐΐ8ΐηο\νίίζ διά του όνος. δνο-
αάζων το Μιλησίων γένος των Όνιταδών Έβθ-
Ιϊπ§θ'' και δ Κλεισθένης ταΐς των Σεκυωνίων φυ-
λαΐς έχαρίσατο τά περίφημα εκείνα δνόματα τών
Τατών, Όνεατών, Χοιρεατών.

Λ'^ Αρκαδίας:
α) Άλιφείρας.

Κατά μήνα Ίούλιον του 1902 ό έφορος Κ.
Κουρουνιώτης περιήλθε τήν Άρκαδίαν, έγραψε
δ' εν τω σημειωταρίω αύτοΟ τά έξης, ά νΟν άνε-
κοινώσατο ήμΐν ώς προσθήκην της ήμετέρας συλ-
λογής (ΙΟ- V2 σ. 105), ήτις δεν είχεν άλλα νά
μνημονεύση παρ' εν όνομα επί δακτυλιδιού κακώς
άντιγεγραμμένον, δ νυν άπόλωλεν ή κρύπτεται.

«'Επί της άνατολικής κλιτύος εις το ήμισυ πε-
ρίπου του ύψους του λόφου της Άλιφείρας» (IIο—
λύβ. Δ' 78, Παυσ. Η' 26 5) «δέκα λεπτά πριν
οθάσωμεν εις τά ερείπια, αριστερά της άτραποΰ
της άγούσης εις ταΟτα εύρέθησαν τάφοι κατακομ-
βοειδεΐς, οίτινες άνεσκάφησαν ύπο τών χωρικών.
Παραστάδες πέντε (0"50 πλάτος), εισέτι κατά το
πλείστον κεχωσμέναι ορίζουσι τέσσαρα όρθογώνια
άνοίγματα βάθος περίπου 3 "20 και ΰψος περίπου
250. Είχε και αέτωμα, ούτινος τά άκρα κείνται
εισέτι Ικεΐ πλησίον. Ή μετρική επιγραφή έπι της
δευτέρας παραστάδος. Αί λοιπαί έπι τών καλυ-
πτήρων. Έκ τιτανόλιθου.

1 γράμματα" ΑΕΘΟΟΠ^λ. Φαίνεται του Γ'
πΧ αιώνος'

Πρωτεύσαντα νέων εύταξίαι, ώς επέκρινεν

εύκλεές άρχαΐον [κ]τ[ί]σμα 1Άλίφ[η]ρα 2τόδε,
εικοσέτη φθίμενόν σε, Θέ[ω]ν, 3ύπεδέξατο Λήθης

λειμών 4καΙ σεμνός Φερσεφόνης θάλαμος-
Τιμείας δε πατήρ, ελεεινά δέ και Κλεαρίστη
μήτηρ μυράμενοι τώιδε ΰπέθεντο τάφωι.

ι) ΕΤΟΙΜΑ, διώρθ.\νϋ&ιηο\νϊίζ 2) ΑΛΙΦΦΟΡΟ

έπειδήπαραγενόμενο]ι
λακτα ι παρ άτώνΑϊτω]λ

"Οστις άπορρίπτει τήν εκθεσιν τοΟ ε έν τω α'
στίχω δύναται νά εϊκάση δ'τι δύο γράμματα, κατά

3) όνομα κύριον άνέγνω \νϋ&ιιΐθλνΐίζ 4) ό ΚοβθΓί
έν Ηβπηθβ 1902,132· 137 αναφέρει και το εκ
θουρίων της Ιταλίας χρυσουν έλασμα 16 XIV
6426, καθ'δ τω μακαρίτη δδοιπορητέον' 'λειμώ-
νας τε ίερονς κατά (τά)λσεα Φε[ρ]σε\φ]ονείας' και
τον λειμώνα της Πλατωνικής Νεκυίας, Πολιτ. Γ
614 (ΗοβίθΓ και 8ίο11 1_Μ II 2 Ι,θΙιιθ).

2 ΑΠΕΛΛΙΧΕ. ΕΛ. Α Άπέλλιχε [Τ]ελ[έ]α
ΚΛΛΛΙΕΡΑΧΑΙΡΕ Καλλιέρα χαίρε.

Φαίνονται δύο έπιγραφαί, ή δευτέρα (Α, κοσμή-
ματα τινα) μεταγενεστέρα.

3 ΤΕΚΙΑΧΑΙΡΕ Τεισία χαίρε.

4 ΝΙΚΑ Νίκα.

β') Φιγαλείας.

Έν τω ψηφίσματι τών Μεσσηνίων ΙΟ- V2 419
παρέλιπον τήν μνείαν τών ύπδ τοΟ λνΐΐιιβίιη ΟΑ
1903,791 σεσημειωμένων, έγραψα δέ και άλλα
διορθώσεως δεόμενα, ά άξιον άνενεγκεΐν έν τή
Έφημερίδι, ήτις και περιείχε τήν ύπο του Πιτ-
τάκη εκδοσιν (1859, 3493 έκ Βλάστου).Έν τοις
πρώτοις στίχοι; άναγινώσκονται έ'τι ασφαλώς"

I I Ρ ί ί Β ΕΥ Τ Α I Κ Α I Δ I Α Λ
Α Ω Ν Τ I ΜΑ I Ο ί ΚΛ ΕΟΓΑΤ ΡΟ^

άναπληρωτέα δ' έν αρχή τών στίχων 17 γράμ-
ματα. Εγραψα έκεϊ'

επειδή επελθόντες ο]ί πρεσβευταΐ και διαλύο-
ντες οΐ παρά τών Αίτω]λών Τίμαιος Κλεόπατρος

διότι έν τώ τέλει του α' στίχου διακρίνονται ίχνη
τινά ώς Υθ, πλάττων τδ διαλύοντες κατ' άναλο-
γίαν του άρχοντες· εάν δέ ταύτα θεωρώμεν ώς κί-
βδηλα, κατ' άναλογίαν του έκ Μαγνησίας ψηφί-
σματος (άρ. 43 Κβπι) 'παρά Μεσσηνίων επειδή
παραγενόμενοι πρεσβευται παρά Μαγνήτων Φ.'
κτλ. συμπληρουμεν"

πρεσβευται και δ ι α λ-
ώνΤί μαιοςΚλεόπατρος

τάς γνωστάς ανωμαλίας του στοιχηδόν, κατεϊχον
μίαν θέσιν.
loading ...