Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0623
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
31

ALI üer Universität verbunäene llnterstütLnnKs-
^nstallsn.
Vvreii»lLt« !Stn<Nt>n ^itlktmi^«Hr«aItin>jx.
VerivaltunZ8rot: Der Laders 8önat.
8tiktun^886kretäi: Lubo, 8ekretariat8vor8tsb6r, L.UAN8tiller§a88S 9.
8tiktuo^8reelm6r: Loeesrt, OderreobannAerat, Lauptetraeee 52.
Lstlivllseli«
kroksssor Dr. Loli, Oed. Lokrat, Direktor, Lntere ^eekar8tra880 32.
krokossor Dr. v. Doinagreveki, Oek. Lokrat, Lieaenetr. 6.
kroks88or Dr. Lonarä, Oob. Rot, Xeuenb. Lanäetr. 2.
?rots83or Dr. 8 nloroon, Oeb. Ilotrot, Llbert Debsrle-8tr. 2.
?roko88or Dr. Iboina, Oeb. Lolrat, LieZelbäueer DauäsirWo 17.
?roktz88or Dr. Meinreieb, RoeeobsrA^e^ 9.
* Lrot'eeeor Dr. v. 4aAomann, Lxr., Oeb. Lat, LlärrZLZss 18.
krol6880r Dr. Aoro, Ülo'/art8tr38se 10.
* kroto88or Dr. Lluokerwann, ^Kaciewis3tra88s 5.
* ?rokö88vr Dr. Lopp, >2ädrillA6r8trL836 20.
?roko88or Dr. 'lValleeer, Lobrbaob, Lanoramaetr. 43.
L»imni88l«i» ä«« »li»<I.
Voreitrenäer: är. Lrorektor.
Direktor: Lrokeseor Dr. Loli, Oeb. Llokrat, Lntere bleekaretr. 32.
*Lrot. Dr. Lrebl, Oeb. Lat, Direktors.Neäirio.Llinik,LorA3tr. 106/8.
Lrok. Dr. Llein er, Oeb. Lokrat, Diroktor äer Lleäirin. Loliklinik,
V/ilbelm Lrb-8tr. 8.
krot. Dr. Lboma, Oed. Lokrat, ^ieMlkäuaer Lanä8tra88ö 17.
Drok. Dr. 8obreibsr, 8opbioo8tr. 7b.
stuä. woä. Liobarä Hane, ^äbrio^sretr. 10.
stu<l. iur. ^Villi Laut, LettenZaeee 13.
enncl. ebem. 8od1üter 8ao8, Obere ible6kar3tr388s 5.
6Lnä. weä. Larl Xisksr, Ler^b. 8tra33s 101s.
stuä. weä. Lavelnann Lriob, Obere I^eokaretr. 4.

Xaebverreiebnste Zerrte erteilen di3 auk veiterse kranken 8tn-
äiersnäso ärrtlioben Lat unä rwar:

In 11rren Spreodslnrnlsn:
1- krokeeeor Dr. 8okreider, Uontax, Dienets^, Llittivocb unä
Donneret^, 9^/,—11, ^.uZenklinlk.

1

'7-

— ü» Xnexsäienst.
 
Annotationen