Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 3.2013

Page: 106
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2013/0110
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
106 JORGE Luis MERLO SOLORIOSummary
DEATH OF ST JOSEPH: ICONOGRAPHICAL DISCREPANCIES

Apart from disrespectful and malicious descriptions of St Joseph and his nu-
merous iconographical representations, one must notice that curious phenome-
na have appeared in the cult and effigies of the Saint in New Spain. These can
be found in painting in the form of certain iconographical concepts with double
meaning: on the one hand, an important aspect of glorification of St Joseph as
Jesus's father, guard and nurturer, and on the other — emphasis on his other fe-
atures, Which provided an unusual person, almost perfect member of society of
New Spain. The article presents the influence of St Joseph reassessment in the
Creole context on various types of traditional motifs in the canon of art. At the
same time, based on the analysis of a small collection of selected representa-
tions, one may see how the iconography of St Joseph's death is shaped in this
perspective.

translated by Małgorzata Leśniak

Streszczenie
ODEJŚCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA: ROZBIEŻNOŚCI IKONOGRAFICZNE

Pomijając pojawiające się niekiedy lekceważące i złośliwe deskrypcje osoby
św. Józefa i wiele jego tradycyjnych przedstawień ikonograficznych, trzeba za-
uważyć, że W kulcie i wizerunkach świętego w Nowej Hiszpanii pojawiły się
osobliwe zjawiska. Odnajdujemy je w malarstwie jako pewne koncepty ikono-
graficzne posiadające podwójne znaczenie. Z jednej strony ważny był aspekt
gloryfikacji św. Józefa jako ojca, opiekuna i żywiciela Jezusa, z drugiej zaś pod-
kreślano inne jego cnoty, oferując tym samym postać niezwykłą, niemal dosko-
nałą społeczeństwu Nowej Hiszpanii. Artykuł pokazuje wpływ na różne rodzaje
tradycyjnych motywów w kanonie sztuki, jaki miało przewartościowanie oce-
ny św. Józefa w kontekście kreolskim. Tym samym, w oparciu o analizę nie-
wielkiego zbioru wybranych przedstawień, można zobaczyć, jak w tym ujęciu
kształtuje się ikonografia przedstawień śmierci św. Józefa.

tłumaczyła Agata Andrzejewska
loading ...