Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 3.2013

Page: 175
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2013/0179
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
GRAFITI EN AMÉRICA LATINA. CASO DE CUBA — MURALES DE PROPAGANDA 175STONER 2009 — K.L. Stoner, 7he cuban caricature and national identity, “The
Latin Americanist’, n.° 3, 53, 2009, pp. 55=78.

STREMER 1970 — D. Stremer, Art of Revolution, Sussex—New York 1970.

ToRRE Díaz 1996 —P. Torre Diaz, Cuba: Retrospectiva, situación actual y pers-
pectivas de soluciones racionales, Varsovia 1996.

TURNER 2007 — A. Turner, Propaganda in Havana: The Politics of Public Spa-
ce and Collective Memory in the Socialist City, Philadelphia 2007.

Summary
GRAFFITI ON CUBA

The origins and the process of graffiti development on Cuba were different than
in other parts of the continent. Due to the time of its appearance, initiators” mo-
tivation, authors and viewers, dominating topics, graffiti was assigned an im-
portant propaganda function, supervised and controlled by the state. Subordi-
nating street art to the revolution resulted in complete change in the character of
graffiti. Propaganda murals became the element of public space of the country,
confirming subsequent generations of viewers over the period of 50 years in ne-
cessity of permanent struggle and protection of revolution achievements. Thus,
subject matter has not become messages of independent artists or average citi-
zens, their perception of problems, expectations, but the vision and expectations
of state authorities” policy. The article is based mainly on observations and doc-
umentation gathered by the author in 2011; it presents the most important trends
in the development and presence of propaganda graffiti on Cuba.

Streszczenie
GRAFFITI NA KUBIE

Geneza i proces rozwoju graffiti na Kubie był inny niż w pozostałych częściach
kontynentu. Ze względu na okres powstania, motywacje inspiratorów, autorów
i odbiorców oraz dominującą tematykę graffiti nadano ważną funkcje propa-
gandową nadzorowaną i kontrolowaną przez państwo. Podporządkowanie re-
wolucji sztuki ulicy doprowadziło do całkowitego odwrócenia charakteru graf-
fiti. Murale propagandowe znalazły się w głównych przestrzeniach publicznych
kraju, utwierdzając kolejne pokolenia odbiorców na przestrzeni ponad 50 lat
o konieczności stałej walki i obrony osiągnięć rewolucji. Tak więc tematyka
stała się nie komunikatami niezależnych autorów oraz przeciętnych obywate-
li, ich wizji problemów i oczekiwań, a wyrazem polityki władz. Artykuł oparty
w znacznym stopniu na obserwacjach i dokumentacji autora przeprowadzonych
w 2011 r. przedstawia najważniejsze tendencje w rozwoju i obecności graffiti
propagandowych na Kubie.
loading ...