Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.12174#0007
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

ΥΠΟ

ΤΗ* ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ* ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ* ΕΤΑΙΡΙΑ*

ΔΑΠΑΝΗι ΤΗ* ΒΑΣΙΛΙΚΗ* ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1869. ΤΕΪΧΟΣ ΙΓ.'

Αριθ. 404 α.
(Όρα πίν. 48. α).

Κ]ατά τάδε [Χ]αιρε©άνης επαγγέλλεται Έρετ[ριεϋσιν.........έξάξειν τήν λίμνην την έν

Π]τέχαις, α[ύ]:ός τά άναλώματα παρέχων είς τ[ην έξαγωγήν...............

• έξάγε[ι] ένεκα της εργασίας της εις την έξα[γωγήν..................

και ξύλ[ων], δσων άν δέηται εις την έργασίην, κ[αί..................3η-

5 μοσίων. Έ[π]ειδάν δέ έξαγάγ[ε]ι την λίμνην, καρ[πιζέσθω τήν γην τΨ,ς λίμνης τριάκοπα ταλάντων μισθωθ-

εΐσ]αν δέκα [έ]τη, ύποτελέων τΤ\ π[ό]λει το μίσΟ[ωμα.............. . Έξαγαγε-

ϊν]δέ [τ]ήν λίμνην το πλείστον έν τέτταρσιν ε[τεσι Χαιρεοάνην. Χρόνος άρχει των συνθηκών τώνδε ο ένι-

αυτός ό μετά τήν Ίπποκυδου [κα]'ι ουναρχόντων [......... άρχην. Και τον χρόνον δέ των

τεττάρων ετών από τούτου άρχειν του χρόνου. [[Τέλος δέ μη τελέειν πόλει μηδέν Χαιρεφάνην πωλοΟ-

10 ντ]α έ[ν]Έρετρία τον καρπον και [μ]ή εξχγοντα.Όυ.[όσχι δέ τους πολίτας [[και πίςεις δοϋναι]] έν'Απόλλωνο.
ς δα[©]νηφόρου Χαιρεβάνει, ή μην [έχ]σειν καρπίζ[εσθαι την γήν δέκα ετη τριάκοντα ταλάντων, έπειδάν' έ-
ξχγάγει την λίμνην. Άναγράψαι δέ τάς συνθήκα[ς ταςδε ίι στήλει λιθίνει, άναγράψαι δέ και [[τάς πίστε]]
ις καΐ τον ορ,κον και τά.λλ<χ πάντα και στήσαι α[ύτάς έν τω ίερω τοΟ Απόλλωνος τοϋ δαφνηφόρου. Έαν δέ
πόλεμο[ς] διακωλυσει Χχιρεσάνην εξάγο^τα τή[ν λίμνην..........ό ίσος αύτω χρόν-

15 ος άποδοθήτω, έπειίάν δυνατόν ει και ειρήνη γέ[νηταΐ, δσον περ ό πόλεμος αυτόν διεκώλυσεν. Έάν δέ πό-
λεμος έπιγένηται και [μΊή δυνατόν εί καρπίζεσθα[ι την γην................

.ο ίσος α[ύ]τω χρόνος κποοοθήτω,όσον περ έκωλύ6[η,έπειδαν δυνατόν ει. [[Γνα δέ Χαιρεφάνης μη κωλύετα-
ι] έν τοις ίο[[]ωτικοϊς χωρίο-.ς φρεατία[ν] ποεΐν τώ[ι ύπονόμω [[όρυττέτω]] πρότερον δια τοϋ χωρίου τούτ-
ου, ουπερ και πρότερον τήν τιμήν δώ. Κατά δέ τήν λίμ[νην, έάν του χορίου προςδέηται ......

20 ην τοΰ ποδός,τοϋτο άποτεισάτωΧαιρεοάνης, [οτα]ν έ[ξαγάγει τήν λίμνην.[[Εάν δ εξάγει τάφροις]] τήν λίμν-
ην, έξχγέτω άπό των εργασίμων χωρίων δι[ά] των άργώ[ν..........· Ποησάσθω δέ

κ[α]ΐ δεξαμενήν τοις ποταμοϊς μή μείζον[α] ή δυο στα[δίων.............Ήνίχα δ-
 
Annotationen