Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Page: 38
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0050
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
38

ΑΕ 1917

Εις Σκοτούσης έπιγραφην
(ΔΕΟ 1908/11 424)

υπό

Νικολάου Γιαννόπουλου.

Έν ΔΕΟ 1908/11 424 εοημοσιευσα τω 191 3 και ζωγράφου Γ. Αιτοστολίδου έλαοον ©ωτογρά-
ίπιγρα^ήν έχ Σκοτούσης της Θεσσαλίας κατ επι- ?ημα τοΟ μνημείου, άποκειμένου έν τω προαυλίω
ττολικήν άνακοίνωσιν τοΟ φιλαρχαίου χωρικοΰ θ. τής οικίας τοΟ ιδιοκτήτου του εγγύτατα των έρει-
Παναγι ωτοπούλου συνατιοστείλαντος καί έκτύμ- πίων της Σκοτούσης κείμενου χωρίου Άλχανί.
ματα, άπερ παρεσκεύασε τη έμή οδηγία. Τήν έττε- Εινε δέ στήλη λίθου ύτϊομέλανος, ύψ. 0 80, πλ.
γραφήν τότε κατά τά έκτύμματα (γρ. ύψ. 0 008) 0(58, πάχ. 010, έχουσα έπιστύλιον έπί δύο δω-
μετέγραψα ώδε : ^Ί πό^ίς(;) 2 Κιε;\ρίον ΆΣάτνρον ρίκών άρραζδώτων κιόνων ό έντος χώρος εινε
ι Αμφίον, άνηγαγον δέ αυτήν εις τον Η - Α πΧ λείος και θά έφερε γραπτήν παράστασιν κάτωθεν
αιώνα. δέ κατά το μέσον προεξέχει έμζολον προς γόμφω-

Νΰν δέ έπιμελεία τοΰ έν 'Αλμυρώ φίυτογράφου σιν έν ^άΟρω.

Ή στήλη φαίνεται ανήκουσα εις το είδος τών
σηκομόρφων έκ πλαγίου. Η έπΐ του έπιστυλίου
επιγραφή ήτο δίστιχος, αλλά νυν, τοΟ λίθου αυτόθι
όλου σχεδόν οι.Ίΐθ-χ.ν/.ρουΐ).έ^ου, όλίγα σώζονται λεί-
ψανα' προ τών σωζόμενων γραμμάτων υπάρχει
χώρος δυνάμενος νά περιλάβη Ί τουλάχιστον γράμ-
ματα, ενδέχεται δέ ότι ή επιγραφή είχε τήν αρ-
χήν έπ'ι τοΰ άκρου του έπιστυλίου' έν τώ στίχω
το προ τοΰ Σ γράμμα έπϊ τοΰ φωτογραφικού άπει-
κάσματος φαίνεται ώς Ρ, αλλά πιθανόν ότι τοΰτο
προέρχεται έκ της φθοράς τοΰ λίθου. Αί λέξεις
3Σάτνρον 4 Αμφίον κείμεναι έν τω μέσω της βά-
σεως εινε εύδιάκριτοι' φαίνεται δέ ότι δεξιά και αρι-
στερά δέν ύπήρχον έτερα γράμματα, διότι το μέ-
ρος τοΰτο της στήλης εινε λεϊον, μή ύποστάν άπό-
κρουσίν τινα.

Έν 'Λλαυρω, τη 1' όχτώβρίον 1915.

1 (μειαλλογράφημα εκ φωτογραφήμαχο; τον μνημείου ):

«..μ, ^ραμμίνη. Νωόλαος Ί. Γιαννόπουλος.

Σωαί]πολις [οεϊνος ------

- - -]ρίου [τον εαυτής άνδρα (ή οικέτην)]
Σάτυρον
Άμφίου.
loading ...